Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och depression hos barn och ungdomar? En litteraturöversikt
Project number : 271241
Created by: Emil Rucinski, 2019-05-28
Last revised by: Emil Rucinski, 2019-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Litteraturstudie som kartlägger eventuellt samband mellan användandet av sociala medier och depression hos barn och ungdomar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Litteraturstudie som kartlägger eventuellt samband mellan användandet av sociala medier och depression hos barn och ungdomar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Centrumpraktiken Kungälv workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Litteraturstudie som kartlägger eventuellt samband mellan användandet av sociala medier och depression hos barn och ungdomar.

Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och depression hos barn och ungdomar? En litteraturöversikt, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271241