Finns det faktorer som påverkar läkemedelsföljsamhet i Typ 2- Diabetes?
Project number : 271281
Created by: James Weaver, 2019-05-28
Last revised by: James Weaver, 2019-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-05-28
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Typ 2-diabetes (T2D) är en vanlig sjukdom i Sverige och har en ökande prevalens. Det är associerade med höga kostnader sekundärt till medicinska komplikationer. I behandlingen av T2D är kontroll av blodsockret med antihyperglykemiskt läkemedel väsentlig. Följsamhet till ordinerade läkemedel är generellt dåligt och är associerade med ökad morbiditet och mortalitet. Det finns en brist i Sverige på studier som har undersökt riskfaktorer i att ha dålig läkemedelsföljsamhet.

Studien syftar till att undersöka om det finns skillnader (i patient- och/eller kliniska egenskaper) mellan T2D patienter med dålig läkemedelsföljsamhet jämfört med T2D patienter med bra läkemedelsföljsamhet.

Rekrytering av T2D patienter ska ske via patientbesök på en vårdcentral i Göteborg. Via analys av uthämtade läkemedel ska en Medicine Possession Ratio (MPR) kalkyleras för patienterna som sedan delas upp i 2 grupper. Patient samt kliniska egenskaper kommer att jämföras mellan de två grupperna för signifikant skillnader.

Att upptäckta unika egenskaper i T2D patienter med dålig läkemedelsföljsamhet kan leda till anpassade åtgärder. Om det leda till bättre läkemedelsföljsamhet och bättre glykemisk kontroll hos patienterna kan det leda till minskad morbiditet samt mortalitet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Typ 2-diabetes (T2D) är en vanlig sjukdom i Sverige och har en ökande prevalens. Det är associerade med höga kostnader sekundärt till medicinska komplikationer. I behandlingen av T2D är kontroll av blodsockret med antihyperglykemiskt läkemedel väsentlig. Följsamhet till ordinerade läkemedel är generellt dåligt och är associerade med ökad morbiditet och mortalitet. Det finns en brist i Sverige på studier som har undersökt riskfaktorer i att ha dålig läkemedelsföljsamhet.

Studien syftar till att undersöka om det finns skillnader (i patient- och/eller kliniska egenskaper) mellan T2D patienter med dålig läkemedelsföljsamhet jämfört med T2D patienter med bra läkemedelsföljsamhet.

Rekrytering av T2D patienter ska ske via patientbesök på en vårdcentral i Göteborg. Via analys av uthämtade läkemedel ska en Medicine Possession Ratio (MPR) kalkyleras för patienterna som sedan delas upp i 2 grupper. Patient samt kliniska egenskaper kommer att jämföras mellan de två grupperna för signifikant skillnader.

Att upptäckta unika egenskaper i T2D patienter med dålig läkemedelsföljsamhet kan leda till anpassade åtgärder. Om det leda till bättre läkemedelsföljsamhet och bättre glykemisk kontroll hos patienterna kan det leda till minskad morbiditet samt mortalitet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.
Patient Compliance
Voluntary cooperation of the patient in following a prescribed regimen.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Läkarhus AB - Capio Läkarhus Angered workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Enheten för Allmänmedicin

Finns det faktorer som påverkar läkemedelsföljsamhet i Typ 2- Diabetes?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271281