Lipidsänkande behandling hos listade patienter med kranskärlssjukdomar på Närhälsan Sannegården vårdcentral
Project number : 271301
Created by: FATEMEH POUR ABDOLLAHI, 2019-05-28
Last revised by: FATEMEH POUR ABDOLLAHI, 2019-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Lipid-lowering treatment in listed patients with coronary heart disease at Närhälsan Sannegården health center

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kranskärlssjukdom (CHD) är den främsta orsaken till dödlighet och sjuklighet över hela världen. Det är känd att LDL är en betydande riskfaktor för CHD. Därför behandling med lipidsänkande mediciner är viktig del i sekundär preventionsbehandling. Det har blivit vanligt för läkare att ordinera lipidsänkande terapi för patienter med CHD och andel patienter med ökad blodkolestrolkoncentration har förbättrats över tiden. Trots att terapeutisk kontroll hos dem som tar lipidsänkande läkemedel har också förbättrats men är fortfarande stor andel av patienter med CHD når inte målet i LDL i den verkliga världen.

Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka om det föreligger underbehandling av LDL på lokal nivå, på enskild vårdcentral, och vilken förbättringspotential som föreligger där.

Metod

Denna studien är en deskriptiv observationsstudie. Inkluderat var listade patienter på Närhälsan Sannegården vårdcentral med kranskärlssjukdom enligt ICD 10 I20-I25.

Tänkbar nytta av projektet

Att ha översikt som underlag för att eventuellt förbättra behandling med lipidsänkande mediciner hos patienter med CHD och därmed minska risken för återsjuknande i hjärtkärlhändelse.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kranskärlssjukdom (CHD) är den främsta orsaken till dödlighet och sjuklighet över hela världen. Det är känd att LDL är en betydande riskfaktor för CHD. Därför behandling med lipidsänkande mediciner är viktig del i sekundär preventionsbehandling. Det har blivit vanligt för läkare att ordinera lipidsänkande terapi för patienter med CHD och andel patienter med ökad blodkolestrolkoncentration har förbättrats över tiden. Trots att terapeutisk kontroll hos dem som tar lipidsänkande läkemedel har också förbättrats men är fortfarande stor andel av patienter med CHD når inte målet i LDL i den verkliga världen.

Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka om det föreligger underbehandling av LDL på lokal nivå, på enskild vårdcentral, och vilken förbättringspotential som föreligger där.

Metod

Denna studien är en deskriptiv observationsstudie. Inkluderat var listade patienter på Närhälsan Sannegården vårdcentral med kranskärlssjukdom enligt ICD 10 I20-I25.

Tänkbar nytta av projektet

Att ha översikt som underlag för att eventuellt förbättra behandling med lipidsänkande mediciner hos patienter med CHD och därmed minska risken för återsjuknande i hjärtkärlhändelse.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Coronary Disease
An imbalance between myocardial functional requirements and the capacity of the CORONARY VESSELS to supply sufficient blood flow. It is a form of MYOCARDIAL ISCHEMIA (insufficient blood supply to the heart muscle) caused by a decreased capacity of the coronary vessels.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Sannegården vårdcentral

Lipidsänkande behandling hos listade patienter med kranskärlssjukdomar på Närhälsan Sannegården vårdcentral, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271301