Hur patienter med ont i halsen upplever undersökning via digital vård jämfört med vanligt läkarbesök
Project number : 271311
Created by: Frida Liljegren, 2019-05-28
Last revised by: Frida Liljegren, 2019-06-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-05-28
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Efterfrågan och tillgången till digital vård ökar. Generellt har patienter en positiv upplevelse av digital vård. Det finns dock inga tidigare studier som jämför patientens upplevelse av ett digitalt besök jämfört med ett fysiskt besök för en och samma sökorsak. Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter med halsont upplever det att bli undersökt digitalt jämfört med ett vanligt läkarbesök.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Efterfrågan och tillgången till digital vård ökar. Generellt har patienter en positiv upplevelse av digital vård. Det finns dock inga tidigare studier som jämför patientens upplevelse av ett digitalt besök jämfört med ett fysiskt besök för en och samma sökorsak. Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter med halsont upplever det att bli undersökt digitalt jämfört med ett vanligt läkarbesök.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Tonsillitis
Inflammation of the tonsils, especially the palatine tonsils. It is often caused by a bacterium. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.
Health Surveys
A systematic collection of factual data pertaining to health and disease in a human population within a given geographic area.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Torpavallen vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Krokslätt vårdcentral (Mölndal) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Kusten Ytterby + Familjecentralen Fyren bvc workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Martin Franzelius
ST-läkare i Allmänmedicin, Vårdcentralen Kusten Ytterby + Familjecentralen Fyren bvc
Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Gudrun Greim
Medicinsk rådgivare, Verksamhetschef, Område V7

Supervisor

Hálfdán Pétursson
Allmänläkare, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Detta är en enkätstudie bestående av fem frågor som handlar om patientens upplevelse av digital respektive fysisk undersökning vid ont i halsen. Analys kommer främst att göras avseende patientens nöjdhet med digital respektive fysisk vård.

Denna studie utgör en del i ett större projekt som syftar till att jämföra överensstämmelse mellan bedömning av Centorkriterier vid digital respektive fysiskt läkarbesök. Huvudstudiens projektnummer är 272561.


Hur patienter med ont i halsen upplever undersökning via digital vård jämfört med vanligt läkarbesök, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271311