Egenvård eller sjukvård med triptaner vid migrän.
Project number : 271321
Created by: Vincent Buchholz, 2019-05-28
Last revised by: Vincent Buchholz, 2019-07-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Self-care or healthcare with triptans for migraine.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Migrän är ett av de vanligaste smärttillstånden med prevalens på 15%. Behandlingsalternativ omfattar livsstilsåtgärder och olika läkemedel, både anfallskuperande och förebyggande. Sedan 2007 finns avancerade anfallskuperande läkemedel specifika för migrän tillgängliga att köpa receptfritt på apotek i Sverige. Tidigare studier visar på en ökad försäljning av dessa preparat men också på potentiella risker då patienter utan tidigare kontakt med sjukvård för sin migrän använder dessa potenta preparat.

Syfte

Att bättre förstå varför patienter väljer receptfria eller receptförskrivna triptaner för att behandla sin migrän.

Metod

För att bättre förstå upplevelser av migrän och olika behandlingar, kommer individuella intervjuer genomföras med sju patienter som använder triptaner. Intervjuerna kommer att analyseras ur ett fenomenologiskt perspektiv med bearbetning enligt Malterud.

Förväntade resultat

Resultatet kommer ge möjlighet till bättre kunskap kring tankar om egenvård och behandling med triptaner, med potential för spridande av kunskap om lämpligare behandlingsalternativ.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Migrän är ett av de vanligaste smärttillstånden med prevalens på 15%. Behandlingsalternativ omfattar livsstilsåtgärder och olika läkemedel, både anfallskuperande och förebyggande. Sedan 2007 finns avancerade anfallskuperande läkemedel specifika för migrän tillgängliga att köpa receptfritt på apotek i Sverige. Tidigare studier visar på en ökad försäljning av dessa preparat men också på potentiella risker då patienter utan tidigare kontakt med sjukvård för sin migrän använder dessa potenta preparat.

För att bättre förstå upplevelser av migrän och olika behandlingar, kommer individuella intervjuer genomföras med sju patienter som använder triptaner. Intervjuerna kommer att analyseras ur ett fenomenologiskt perspektiv med bearbetning enligt Malterud.

Resultatet kommer ge möjlighet till bättre kunskap kring tankar om egenvård och behandling med triptaner, med potential för spridande av kunskap om lämpligare behandlingsalternativ.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sumatriptan
A serotonin agonist that acts selectively at 5HT1 receptors. It is used in the treatment of MIGRAINE DISORDERS.
Migraine Disorders
A class of disabling primary headache disorders, characterized by recurrent unilateral pulsatile headaches. The two major subtypes are common migraine (without aura) and classic migraine (with aura or neurological symptoms). (International Classification of Headache Disorders, 2nd ed. Cephalalgia 2004: suppl 1)
Self Care
Performance of activities or tasks traditionally performed by professional health care providers. The concept includes care of oneself or one's family and friends.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Högsbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Marianne Jingrot
Leg. fysioterapeut, Närhälsan Olskroken rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Egenvård eller sjukvård med triptaner vid migrän., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271321