Handläggning av streptokocktonsillit och följsamhet till Läkemedelsverkets rekommendationer i primärvården
Project number : 271351
Created by: Nora Al-Yassin, 2019-05-28
Last revised by: Nora Al-Yassin, 2019-06-03
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-05-28
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Halsont är en vanligt förekommande orsak till att patienter söker primärvården. Halsinfektioner är till största delen orsakade av luftvägsvirus. Vad gäller de bakteriella orsakerna till  halsinfektion är Grupp A Streptokocker (GAS) den vanligaste bakterien. År 2012 uppdaterade Läkemedelsverkets och Smittskyddsinstitutets experter behandlingsrekommendationerna vad gäller handläggning av halsinfektioner inom primärvården. Studier påvisade bristande följsamhet till läkemedelsverkets rekommendationer avseende handläggning av patienter med halsinfektion. Det saknas jämförande studier vad gäller eventuella skillnader i handläggning av  halsinfektion orsakad av Grupp A streptokocker mellan vårdcentral och jourcentral.

Syfte

Syfte med studien är att undersöka följsamheten till Läkemedelverkets rekommendationer vid handläggning av streptokocktonsillit bland läkare som arbetar inom primärvården. Dessutom att göra en jämförande studie vad gäller handläggning och följsamhet av rekommendationerna mellan vårdcentral och jourcentral.

Metod

Studien är en jämförande retrospektiv observationstudie där journalgranskning sker. 

Tänkbar nytta av projektet

Min förhoppning är att studien ger en ökad kunskap och medvetenhet vad  gäller skillnader i handläggningen av Streptokocktonsilliter, som handläggs av läkare som är verksamma på vårdcentral och jourcentral för en ökad patientsäkerhet. Resultatet från studien kommer att återkopplas till undersökta verksamheter för att de ska kunna dra nytta av studien.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Halsont är en vanligt förekommande orsak till att patienter söker primärvården. Faryngotonsilliter är till största delen orsakade av luftvägsvirus. Vad gäller de bakteriella orsakerna till  faryngotonsillit är Grupp A Streptokocker (GAS) den vanligaste bakterien. År 2012 uppdaterade Läkemedelsverkets och Smittskyddsinstitutets experter behandlingsrekommendationerna vad gäller handläggning av faryngotonsilliter inom primärvården. Studier påvisade bristande följsamhet till läkemedelsverkets rekommendationer avseende handläggning av patienter med halsinfektion. Det saknas jämförande studier vad gäller eventuella skillnader i handläggning av streptokocktonsillit mellan vårdcentral och jourcentral.

Syfte

Syfte med studien är att undersöka följsamheten till Läkemedelverkets rekommendationer vid handläggning av streptokocktonsillit bland läkare som arbetar inom primärvården. Dessutom att göra en jämförande studie vad gäller handläggning och följsamhet av rekommendationerna mellan vårdcentral och jourcentral.

Metod

Studien är en jämförande retrospektiv observationstudie där journalgranskning sker. 

Tänkbar nytta av projektet

Min förhoppning är att studien ger en ökad kunskap och medvetenhet vad  gäller skillnader i handläggningen av Streptokocktonsilliter, som handläggs av läkare som är verksamma på vårdcentral och jourcentral för en ökad patientsäkerhet. Resultatet från studien kommer att återkopplas till undersökta verksamheter för att de ska kunna dra nytta av studien.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Streptococcal Infections
Infections with bacteria of the genus STREPTOCOCCUS.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Lövgärdet vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Marcela Ewing
Medicinsk rådgivare, Regionalt Cancercentrum Väst, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Handläggning av streptokocktonsillit och följsamhet till Läkemedelsverkets rekommendationer i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271351