Farmakologisk basbehandling av kronisk hjärtsvikt i en primärvårdskontext
Project number : 271471
Created by: Lana Bublik, 2019-05-30
Last revised by: Lana Bublik, 2019-05-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Kronisk hjärtsvikt är ett tillstånd med sänkt livskvalitet, allvarlig prognos och hög prevalens bland äldre. Modern farmakologisk behandling förbättrar symtom och överlevnad. Nationella och regionala riktlinjer lyfter fram att hjärtsvikt är underbehandlat samtidigt som det kan finnas hinder att applicera gällande riktlinjer i klinisk vardag.

Syfte

Att undersöka i vilken utsträckning basbehandling för hjärtsvikt ordineras på en större vårdcentral i storstadsregion och undersöka skäl till att sådan behandling inte ordineras.

Metod

Med beskrivande statistik ange andel hjärtsviktspatienter som ordineras betablockad och RAAS-blockad på Närhälsan Brämaregårdens vårdcentral. Vidare att med tematisk innehållsanalys gruppera och beskriva anledningar till frånsteg från basbehandlingen.

Tänkbar nytta av projektet
Studien kan belysa möjliga orsaker till frånsteg från gällande riktlinjer. Resultaten kan peka på förbättringsmöjligheter i det lokala omhändertagandet av hjärtsviktspatienter och öka förståelsen för svårigheter att applicera gällande riktlinjer i primärvården.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Heart Failure
A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Heart failure can be caused by structural defects, functional abnormalities (VENTRICULAR DYSFUNCTION), or a sudden overload beyond its capacity. Chronic heart failure is more common than acute heart failure which results from sudden insult to cardiac function, such as MYOCARDIAL INFARCTION.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Guideline Adherence
Conformity in fulfilling or following official, recognized, or institutional requirements, guidelines, recommendations, protocols, pathways, or other standards.
Drug Therapy
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Kjell Reichenberg
Docent, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Förening

Farmakologisk basbehandling av kronisk hjärtsvikt i en primärvårdskontext, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271471