Ökar fysisk aktivitetsnivå och minskar stillasittande med Fysisk aktivitet på Recept och individuellt stöd av fysioterapeut på far-mottagning?
En jämförande studie mellan personer med olika diagnos.

Project number : 271821
Created by: Elin Laurila, 2019-06-05
Last revised by: Elin Laurila, 2019-07-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Increases physical activity level and reduces sedentary time with physical activity on prescription and individual support from physiotherapist at PAP-reception?
A comparative study between people with different diagnoses.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Fysisk aktivitet (FA) kan användas för att förebygga och behandla flera sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en evidensbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården för att öka fysisk aktivitet hos patienter. FaR består av tre delar: Individuellt personcentrerat samtal, individuellt rekommenderad FA med skriftlig ordination och individuellt strukturerad uppföljning. I Göteborg finns FaR-mottagningar på friskvårdsanläggningar där patienter som fått FaR får individuellt stöd av fysioterapeut i 6 månader för att hitta en varaktig hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå.

Det primära syftet är att undersöka om fysisk aktivitetsnivå ökar och stillasittande tid minskar hos patienter som fått FaR och individuellt stöd av fysioterapeut på FaR-mottagning under 6 månader. Det sekundära syftet är att undersöka om detta skiljer sig mellan personer med olika diagnoser.

Studiepopulationen består av 331 vuxna som fått FaR och haft kontakt med fysioterapeut på FaR-mottagning i centrala/västra Göteborg 2015-2016. Data hämtas från ett lokalt kvalitetsregister med frågeformulär från FaR-mottagningarna. Kön, ålder, diagnos, antal uppföljningar via besök, antal uppföljningar via telefon och typ av genomförd FA redovisas. Två indikatorfrågor om FA och en om stillasittande vid start och vid 6 månaders uppföljning analyseras för undersöka om fysisk aktivitetsnivå har ökat och stillasittande har minskat. Därefter jämförs diagnosgrupper.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Fysisk aktivitet (FA) kan användas för att förebygga och behandla flera sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en evidensbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården för att öka fysisk aktivitet hos patienter. FaR består av tre delar: Individuellt personcentrerat samtal, individuellt rekommenderad FA med skriftlig ordination och individuellt strukturerad uppföljning. I Göteborg finns FaR-mottagningar på friskvårdsanläggningar där patienter som fått FaR får individuellt stöd av fysioterapeut i 6 månader för att hitta en varaktig hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå.

Det primära syftet är att undersöka om fysisk aktivitetsnivå ökar och stillasittande tid minskar hos patienter som fått FaR och individuellt stöd av fysioterapeut på FaR-mottagning under 6 månader. Det sekundära syftet är att undersöka om detta skiljer sig mellan personer med olika diagnoser.

Studiepopulationen består av 331 vuxna som fått FaR och haft kontakt med fysioterapeut på FaR-mottagning i centrala/västra Göteborg 2015-2016. Data hämtas från ett lokalt kvalitetsregister med frågeformulär från FaR-mottagningarna. Kön, ålder, diagnos, antal uppföljningar via besök, antal uppföljningar via telefon och typ av genomförd FA redovisas. Två indikatorfrågor om FA och en om stillasittande vid start och vid 6 månaders uppföljning analyseras för undersöka om fysisk aktivitetsnivå har ökat och stillasittande har minskat. Därefter jämförs diagnosgrupper.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Övrigt
Centrum för fysisk aktivitet Göteborg
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Ökar fysisk aktivitetsnivå och minskar stillasittande med Fysisk aktivitet på Recept och individuellt stöd av fysioterapeut på far-mottagning?
En jämförande studie mellan personer med olika diagnos., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271821