Långtidsuppföljning av äldre personer med Reumatoid artrit tre år efter träning.
Project number : 271981
Created by: Elvira Lange, 2019-06-10
Last revised by: Elvira Lange, 2019-07-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Maintenance of exercise in older adults with rheumatoid arthritis - a long-term follow up.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Fysisk aktivet och träning är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och behöver vidmakthållas över tid för bibehålla effekten. Vår forskargrupp har visat goda effekter av fysisk träning för äldre personer med reumatoid artrit (RA).

Syfte: Syftet med denna studie är att följa upp effekterna av träning och deltagarnas fysiska aktivitetsnivå tre år efter avslutad träning.

Metod: Samtliga 74 deltagare från grundstudien kommer att tillfrågas om deltagande. I grundstudien deltog interventionsgruppen i medel-högintensiv träning med person-centrerad ledning medan kontrollgruppen utförde enklare hemträning. Deltagare var i åldern 65-75 år med diagnosen (RA) med låg till måttlig sjukdomsaktivitet.
Uppföljningen kommer att genomföras med fysiska prestationstest, självskattningsformulär samt blodprovstagning som analyseras med grupp-jämförelser och regressionsanalys.

Förväntat resultat: Studien förväntas bidra till kunskapen om vad som kan främja vidmakthållande av fysisk aktivet och träning över tid hos äldre personer med RA.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Fysisk aktivet och träning är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och behöver vidmakthållas över tid för bibehålla effekten. Vår forskargrupp har visat goda effekter av fysisk träning för äldre personer med reumatoid artrit (RA) och i en kvalitativ studie beskriver de sig som rustade för fortsatt självständig träning.

Syfte: Syftet med denna studie är att följa upp effekterna av träning och deltagarnas fysiska aktivitetsnivå tre år efter avslutad träning samt att studera vilka faktorer som kan ha bidragit till vadmakthållande av träning.

Metod: Samtliga 74 deltagare från grundstudien kommer att tillfrågas om deltagande. I grundstudien deltog interventionsgruppen i medel-högintensiv träning med person-centrerad ledning medan kontrollgruppen utförde enklare hemträning. Deltagare var i åldern 65-75 år med diagnosen (RA) med låg till måttlig sjukdomsaktivitet.
Uppföljningen kommer att genomföras med fysiska prestationstest, självskattningsformulär om livskvalité, trötthet, smärta och fysisk aktivetsnivå samt blodprovstagning ör sjukdomsaktivitet, som analyseras med grupp-jämförelser och regressionsanalys.

Förväntat resultat: Studien förväntas bidra till kunskapen om vad som kan främja vidmakthållande av fysisk aktivet och träning över tid hos äldre personer med RA.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.
Arthritis, Rheumatoid
A chronic systemic disease, primarily of the joints, marked by inflammatory changes in the synovial membranes and articular structures, widespread fibrinoid degeneration of the collagen fibers in mesenchymal tissues, and by atrophy and rarefaction of bony structures. Etiology is unknown, but autoimmune mechanisms have been implicated.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Olskroken rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Övrigt
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Tutor

Inger Gjertsson
Professor, universitetssjukhusöverläkare, specialist i reumatologi och internmedicin, Reumatologi

Långtidsuppföljning av äldre personer med Reumatoid artrit tre år efter träning., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271981