Frivilliga vid en israelisk medicinsk mottagning som drivs av Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) för invånare på Västbanken.
Project number : 272051
Created by: Kjell Reichenberg, 2019-06-10
Last revised by: Kjell Reichenberg, 2019-06-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND

Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) startades 1988. Organisationen erbjuder asylsökande och gästarbetare i Israel medicinsk vård. 1989 påbörjades en verksamhet med tillfälliga medicinska mot­tagning på lördagar i en skola eller annan lokal på Västbanken. Arbetet drivs av frivilliga medarbetare.

SYFTE

Undersöka vilka motiv frivilliga har för att delta i verksamheten, vilka sammanfattande erfa­renheter de har av sitt arbete och vilka betänkligheter de eventuellt har mot denna typ av så kallat välgörenhetsarbete.

METOD

Kvalitativ analys av individuella intervjuer med medarbetare i den mobila verksamheten på Västbanken. De inledande intervjuerna med analys och diskussion görs som examensarbete av en student på läkarutbildningen i Göteborg. Ytterligare läkarstudenter kan ges möjlighet att delta i studien.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Kan öka förståelsen för motiv, erfarenheter av och eventuella reaktioner/betänk­ligheter mot medicinskt och socialt frivilligarbete med en tydlig politisk och livsåskådningsmässig inriktning. Bidrar till vetenskapligt intresse hos blivande läkare.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND

Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) startades 1988. Organisationen erbjuder asylsökande och gästarbetare i Israel medicinsk vård. 1989 påbörjades en verksamhet med tillfälliga medicinska mot­tagning på lördagar i en skola eller annan lokal på Västbanken. Arbetet drivs av frivilliga medarbetare.

SYFTE

Undersöka vilka motiv frivilliga har för att delta i verksamheten, vilka sammanfattande erfa­renheter de har av sitt arbete och vilka betänkligheter de eventuellt har mot denna typ av så kallat välgörenhetsarbete.

METOD

Kvalitativ analys av individuella intervjuer med medarbetare i den mobila verksamheten på Västbanken. De inledande intervjuerna med analys och diskussion görs som examensarbete av en student på läkarutbildningen i Göteborg. Ytterligare läkarstudenter kan ges möjlighet att delta i studien.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Kan öka förståelsen för motiv, erfarenheter av och eventuella reaktioner/betänk­ligheter mot medicinskt och socialt frivilligarbete med en tydlig politisk och livsåskådningsmässig inriktning. Bidrar till vetenskapligt intresse hos blivande läkare.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Voluntary Workers
Persons who donate their services.
Israel
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Frivilliga vid en israelisk medicinsk mottagning som drivs av Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) för invånare på Västbanken., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272051