I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?
Project number : 272561
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-06-20
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-08-01
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Idag vet man inte om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter. Det är viktigt att ta reda på denna kunskap eftersom halsont är en vanlig sökorsak vid digitala vårdkontakter och då bedömning av antal uppfyllda Centorkriterier är avgörande för den fortsatta handläggningen.

Primärt syfte: Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av Centorkriterier vid digitalt respektive fysiskt läkarbesök. Sekundära syften: Att undersöka om detta skiljer sig åt i olika åldersgrupper och utifrån om läkaren vid det digitala besöket anser att det finns rimliga förutsättningar för att värdera respektive Centorkriterium. Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av Centorkriterier via självskattningsformulär respektive fysiskt läkarbesök. Att jämföra patienters upplevelse av att bli undersökta via digital vård respektive fysisk undersökning när de söker för halsont.

Metod: Otriagerade patienter som kontaktar vårdcentral eller jourcentral för bedömning av halsont tillfrågas om de vill delta i studien. Deltagaren fyller i ett självskattningsformulär avseende Centorkriterier och genomgå bedömning av Centorkriterier vid såväl digital vårdkontakt som fysiskt läkarbesök. Avslutningsvis fyller deltagarna i en enkät kring deras upplevelse av respektive undersökning. Inför studiestart kommer kontroll att göras för att säkerställa studieläkarnas samstämmighet vid bedömning av Centorkriterier vid fysisk läkarundersökning.

Studien förväntas kunna svara på om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter eller inte.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Idag vet man inte om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter. Det är viktigt att ta reda på denna kunskap eftersom halsont är en vanlig sökorsak vid digitala vårdkontakter och då bedömning av antal uppfyllda Centorkriterier är avgörande för den fortsatta handläggningen.

Primärt syfte: Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av Centorkriterier vid digitalt respektive fysiskt läkarbesök. Sekundära syften: Att undersöka om detta skiljer sig åt i olika åldersgrupper och utifrån om läkaren vid det digitala besöket anser att det finns rimliga förutsättningar för att värdera respektive Centorkriterium. Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av Centorkriterier via självskattningsformulär respektive fysiskt läkarbesök. Att jämföra patienters upplevelse av att bli undersökta via digital vård respektive fysisk undersökning när de söker för halsont.

Metod: Otriagerade patienter som kontaktar vårdcentral eller jourcentral för bedömning av halsont tillfrågas om de vill delta i studien. Deltagaren fyller i ett självskattningsformulär avseende Centorkriterier och genomgå bedömning av Centorkriterier vid såväl digital vårdkontakt som fysiskt läkarbesök. Avslutningsvis fyller deltagarna i en enkät kring deras upplevelse av respektive undersökning. Inför studiestart kommer kontroll att göras för att säkerställa studieläkarnas samstämmighet vid bedömning av Centorkriterier vid fysisk läkarundersökning.

Studien förväntas kunna svara på om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter eller inte.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Tonsillitis
Inflammation of the tonsils, especially the palatine tonsils. It is often caused by a bacterium. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning
checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övriga Vårdverksamheter - Närhälsan Online
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Kusten Ytterby + Familjecentralen Fyren bvc workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Krokslätt vårdcentral (Mölndal) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Frida Liljegren
ST-läkare, Närhälsan Krokslätt vårdcentral (Mölndal)
Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet
Gudrun Greim
Medicinsk rådgivare, Närhälsan

I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272561