Genusperspektiv på äktenskap och familj efter exponering för kemisk stridsmedel
Project number : 272597
Created by: Faraidoun Moradi, 2019-06-25
Last revised by: Faraidoun Moradi, 2019-07-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Gender perspectives on marriage and family following exposure to chemical warfare agents

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Kemiska krigsmedel (CWA) t.ex. senapsgas och nervgas har använts i olika sammanhang och för olika ändamål både mot militärt mål och civilt av både stater och terroristgrupper.Tidigare studier har huvudsakligen fokuserat på de medicinska och psykologiska långsiktiga effekterna av CWA exponering. Existentiala förhållanden och sociala dimensioner av CWA långsiktiga effekter, t.ex. genuseffekter har knappt studerats. Stigmatiseringen i samband med CWA exponering har lämnat CWA utsatta kvinnor i ett sårbart könsförhållande med oundvikliga existentiella konsekvenser och de möter sociala och familjeutmaningar, eftersom många anses vara oförmögna att bygga familjeliv och därmed inte kunna bidra till samhället längre. Många kvinnor är arbetslösa och lever ett sårbart sociala och finansiella förhållanden och förlust av socialt kapital.Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka de långsiktiga effekter av CWA på familj och äktenskap bland kvinnliga och manliga civila överlevande efter exponering för CWA.Metod: Den är en interdisciplinär kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv ansats. Data samlas in genom djup-intervjuer med överlevande från kemiska gasattaker i staden Halabja i Irakiska Kurdistan.Ett strategiskt urval kommer att göras, vilket innebär att 16 exponerade personer väljs ut med olika demigrafiska variabler utifrån medvetna inklusionskriterier.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:Kemiska krigsmedel (CWA) t.ex. senapsgas och nervgas har använts i olika sammanhang och för olika ändamål både mot militärt mål och civilt av både stater och terroristgrupper.Tidigare studier har huvudsakligen fokuserat på de medicinska och psykologiska långsiktiga effekterna av CWA exponering. Existentiala förhållanden och sociala dimensioner av CWA långsiktiga effekter, t.ex. genuseffekter har knappt studerats. Stigmatiseringen i samband med CWA exponering har lämnat CWA utsatta kvinnor i ett sårbart könsförhållande med oundvikliga existentiella konsekvenser och de möter sociala och familjeutmaningar, eftersom många anses vara oförmögna att bygga familjeliv och därmed inte kunna bidra till samhället längre. Medan vissa kvinnor har internaliserat rädslan för att föda barn med medfödda missbildningar eller förvänta sig försämring i hälsa i ett senare skede av livet, möter andra kvinnor svårigheten att skilja sig. Många kvinnor är arbetslösa och lever ett sårbart sociala och finansiella förhållanden och förlust av socialt kapital.

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka de långsiktiga effekter av CWA på familj och äktenskap bland kvinnliga och manliga civila överlevande efter exponering för CWA.

Metod: Den är en interdisciplinär kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv ansats. Data samlas in genom djup-intervjuer med överlevande från kemiska gasattaker i staden Halabja i Irakiska Kurdistan.Ett strategiskt urval kommer att göras, vilket innebär att 16 exponerade personer väljs ut med olika demigrafiska variabler utifrån medvetna inklusionskriterier.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Survivors
Persons who have experienced a prolonged survival after serious disease or who continue to live with a usually life-threatening condition as well as family members, significant others, or individuals surviving traumatic life events.
Mustard Gas
Severe irritant and vesicant of skin, eyes, and lungs. It may cause blindness and lethal lung edema and was formerly used as a war gas. The substance has been proposed as a cytostatic and for treatment of psoriasis. It has been listed as a known carcinogen in the Fourth Annual Report on Carcinogens (NTP-85-002, 1985) (Merck, 11th ed).
Family Relations
Behavioral, psychological, and social relations among various members of the nuclear family and the extended family.
Chemical Warfare Agents
Chemicals that are used to cause the disturbance, disease, or death of humans during war.
Gender Identity
A person's concept of self as being male and masculine or female and feminine, or ambivalent, based in part on physical characteristics, parental responses, and psychological and social pressures. It is the internal experience of gender role.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Kungsportsläkarna AB - Kungsportsläkarna workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Övrigt workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Tutor

Mona Lärstad
ST-läkare , Medicin, Sahlgrenska
Mia Söderberg
Forskare, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218648

Genusperspektiv på äktenskap och familj efter exponering för kemisk stridsmedel, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272597