Behovssegmentering i primärvård. Fungerar det?
Project number : 272599
Created by: Irene Svenningsson, 2019-06-26
Last revised by: Irene Svenningsson, 2019-06-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-26
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Framtidens primärvård står inför utmaningar med snabbt ökande äldre befolkning vilket ger behov av att vara nytänkande och resurseffektiv (1,2). Fler personer kommer att drabbas av välfärdssjukdomar och denna utveckling verkar att öka framöver (3).

Traditionellt utförs tjänster inom hälso- och sjukvård utifrån diagnos, vilket innebär att det inte är stor variation på tjänsten, men vi människor har olika personliga behov, beteende och egenskaper. Behov och beteenden bland den svenska befolkningen har undersökts och resulterat i en forskningsrapport, vilken lett till fyra behovssegmenteringsgrupper:

Självständiga och engagerade

Oroliga och engagerade

Traditionella och obrydda

Sårbara och oroliga (1)

Genom dessa fyra gruppers som bas kan nya arbetssätt utvecklas som bättre möter varje individs behov (1). Behovssegmentering är inte tidigare prövat i svensk primärvård och i rapporten finns 7 frågor som anses specifika för primärvård, men ännu inte prövade (1).

Syfte

Pröva om de 7 specifika primärvårdsfrågorna kan användas för att bättre förstå patienters behov i primärvården och bättre möte varje individs unika behov?

Metod

Inom ramen för innovationsguiden genomförs en enkätundersökning till befolkning i Färgelanda där de sju primärvårdsspecifika frågorna prövas.

Förväntat resultat

Ökad kunskap om behovssegmentering och hur de primärvårdsspecifika frågorna i SKLs material kan användas inom primärvården.

  1. SKL rapport 2016. ”Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården”. ”Diskussionsunderlag för utveckling och innovation.”
  2. SOU 2016 :2 Effektiv vård

3. Vinnova rapport VR 2013:01 ”Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer.” ”Hur utvecklar vi innovationskraften i offentliga organisationer?”

4. Folkhälsomyndigheten 2014 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/livsstilen-vallar-tusentals-dodsfall/

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Framtidens primärvård står inför utmaningar med snabbt ökande äldre befolkning vilket ger behov av att vara nytänkande och resurseffektiv (1,2). Fler personer kommer att drabbas av välfärdssjukdomar och denna utveckling verkar att öka framöver (3).

Traditionellt utförs tjänster inom hälso- och sjukvård utifrån diagnos, vilket innebär att det inte är stor variation på tjänsten, men vi människor har olika personliga behov, beteende och egenskaper. Behov och beteenden bland den svenska befolkningen har undersökts och resulterat i en forskningsrapport, vilken lett till fyra behovssegmenteringsgrupper:

Självständiga och engagerade

Oroliga och engagerade

Traditionella och obrydda

Sårbara och oroliga (1)

Genom dessa fyra gruppers som bas kan nya arbetssätt utvecklas som bättre möter varje individs behov (1). Behovssegmentering är inte tidigare prövat i svensk primärvård och i rapporten finns 7 frågor som anses specifika för primärvård, men ännu inte prövade (1).

Syfte

Pröva om de 7 specifika primärvårdsfrågorna kan användas för att bättre förstå patienters behov i primärvården och bättre möte varje individs unika behov?

Metod

Inom ramen för innovationsguiden genomförs en enkätundersökning till befolkning i Färgelanda där de sju primärvårdsspecifika frågorna prövas.

Förväntat resultat

Ökad kunskap om behovssegmentering och hur de primärvårdsspecifika frågorna i SKLs material kan användas inom primärvården.

  1. SKL rapport 2016. ”Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården”. ”Diskussionsunderlag för utveckling och innovation.”
  2. SOU 2016 :2 Effektiv vård

3. Vinnova rapport VR 2013:01 ”Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer.” ”Hur utvecklar vi innovationskraften i offentliga organisationer?”

4. Folkhälsomyndigheten 2014 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/livsstilen-vallar-tusentals-dodsfall/

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Licentiat


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Färgelanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Sarah Samuelson
Distriktssköterska, barnsjuksköterska, Närhälsan Färgelanda Vårdcentral, BVC

Behovssegmentering i primärvård. Fungerar det?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272599