Testbädd i primärvård. Fungerar det?
Project number : 272600
Created by: Irene Svenningsson, 2019-06-26
Last revised by: Irene Svenningsson, 2019-06-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Hälso- sjukvård och äldreomsorg utgör en viktig del av samhällsekonomin, men beroende på att vården i första hand prioriteras är primärvården en outnyttjad miljö för innovation(1). Det finns därför behov av att lära hur innovationsmiljöer i form av testbädd skapas och implementeras inom primärvården(1). Det finns även få testbäddar kopplade till primärvård nationellt och ingen i Västra Götaland

Färgelanda Innovationsvårdcentral har startat upp implementering av tjänstedesign(2). Till detta innovativa arbetssätt kan kopplas uppdrag testbädd för ”Nära vård”(3,4) i primärvård.

Syfte

Syftet är att bygga en testbädd i primärvård och att utveckla kontaktytor till näringsliv och offentlig verksamhet, samtidigt som framtagna innovationer utgår från faktiska behov inom vården. Syftet är också att skapa en attraktiv vårdcentral för personal och befolkning samtidigt som nya innovativa arbetssätt skapas utifrån de behov som finns i primärvården.

Metod

Genomförandet sker genom samverkan med Högskolan Väst, externa företag, primärvårdsverksamheter, kommunal verksamhet, slutenvård och tandvård.

Steg I Behovsanalys för uppbyggnad av testbädd.

Steg II Utveckla en testbädd i primärvård.

Förväntat resultat

Utvecklad testbädd i primärvård som ger förutsättningar för en attraktiv vårdcentral för personal och befolkning och där personalen samverkar med företag i utvecklandet av framtidens vård. Erfarenheter från detta arbete delas med primärvårdsverksamheter lokalt, regionalt och nationellt.

1.Vinnova rapport VR 2017:02 ”Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg”

2.SKL metodstöd ”Innovationsguiden

3. SOU 2017:53v God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.

4. Uppdragshandling Omställning- Nära vård 2016-12-08 Västra Götalandsregionen”

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Hälso- sjukvård och äldreomsorg utgör en viktig del av samhällsekonomin, men beroende på att vården i första hand prioriteras är primärvården en outnyttjad miljö för innovation(1). Det finns därför behov av att lära hur innovationsmiljöer i form av testbädd skapas och implementeras inom primärvården(1). Det finns även få testbäddar kopplade till primärvård nationellt och ingen i Västra Götaland

Färgelanda Innovationsvårdcentral har startat upp implementering av tjänstedesign(2). Till detta innovativa arbetssätt kan kopplas uppdrag testbädd för ”Nära vård”(3,4) i primärvård.

Syfte

Syftet är att bygga en testbädd i primärvård och att utveckla kontaktytor till näringsliv och offentlig verksamhet, samtidigt som framtagna innovationer utgår från faktiska behov inom vården. Syftet är också att skapa en attraktiv vårdcentral för personal och befolkning samtidigt som nya innovativa arbetssätt skapas utifrån de behov som finns i primärvården.

Metod

Genomförandet sker genom samverkan med Högskolan Väst, externa företag, primärvårdsverksamheter, kommunal verksamhet, slutenvård och tandvård.

Steg I Behovsanalys för uppbyggnad av testbädd.

Steg II Utveckla en testbädd i primärvård.

Förväntat resultat

Utvecklad testbädd i primärvård som ger förutsättningar för en attraktiv vårdcentral för personal och befolkning och där personalen samverkar med företag i utvecklandet av framtidens vård. Erfarenheter från detta arbete delas med primärvårdsverksamheter lokalt, regionalt och nationellt.

1.Vinnova rapport VR 2017:02 ”Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg”

2.SKL metodstöd ”Innovationsguiden

3. SOU 2017:53v God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.

4. Uppdragshandling Omställning- Nära vård 2016-12-08 Västra Götalandsregionen”

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Licentiat


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Färgelanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ann Svensson
Universitetslektor, Ekonomi och IT

Testbädd i primärvård. Fungerar det?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272600