Förändringar i hälsa och arbete över tid samt effekter av eHälsa-intervention hos patienter med långvarig generaliserad smärta
Project number : 272643
Created by: Sofia Juhlin, 2019-07-23
Last revised by: Sofia Juhlin, 2019-07-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Långvarig generaliserad smärta (CWP) innebär smärta under minst 3 månader på höger och vänster kroppshalva, över och under midjan samt smärta axialt. CWP karakteriseras även av ömhet, trötthet och psykisk ohälsa. Förmågan att arbeta är ofta påverkad hos dessa personer men det saknas forskning gjord på CWP och arbete.
Långtidsuppföljningar av symtom hos personer med CWP har funnit små förbättringar av vissa symptom över tid. Vilka faktorer som påverkar förbättringarna är oklart.
Personer med CWP förbättrar sin hälsa genom fysisk aktivitet. Att självständigt klara träning över tid är svårt för många med CWP, varför uppnådda hälsoeffekter ofta går tillbaka.
Syfte: Att undersöka hur hälsa och arbetsgrad förändras över tid hos kvinnor med CWP och vilka faktorer som påverkar dessa förändringar, samt undersöka effekten på symtom, hälsa och upprätthållande av fysisk aktivitet av en intervention baserad på eHälsa hos personer med CWP.
Metoder: Delstudie 1 är en långtidsuppföljning efter 10-12 år. Delstudie 2 är en intervjustudie. Delstudie 3/4 är en RCT-studie.
Förväntat resultat: Kunskap om faktorer som kan förbättra arbetsförmåga, symtom och hälsa kan ge information som behövs i rehabiliteringen av personer med CWP. Sjukvården är i behov av att hitta hållbara hälsofrämjande behandlingsmodeller för personer med CWP. Vi undersöker effekten av en intervention, möjlig att senare implementera i rehabiliteringen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Långvarig generaliserad smärta (CWP) innebär smärta under minst 3 månader på höger och vänster kroppshalva, över och under midjan samt smärta axialt. CWP karakteriseras även av ömhet, trötthet och psykisk ohälsa. Förmågan att arbeta är ofta påverkad hos dessa personer men det saknas forskning gjord på CWP och arbete.
Långtidsuppföljningar av symtom hos personer med CWP har funnit små förbättringar av vissa symptom över tid. Vilka faktorer som påverkar förbättringarna är oklart.
Personer med CWP förbättrar sin hälsa genom fysisk aktivitet. Att självständigt klara träning över tid är svårt för många med CWP, varför uppnådda hälsoeffekter ofta går tillbaka.
Syfte: Att undersöka hur hälsa och arbetsgrad förändras över tid hos kvinnor med CWP och vilka faktorer som påverkar dessa förändringar, samt undersöka effekten på symtom, hälsa och upprätthållande av fysisk aktivitet av en intervention baserad på eHälsa hos personer med CWP.
Metoder: Delstudie 1 är en långtidsuppföljning efter 10-12 år. Delstudie 2 är en intervjustudie. Delstudie 3/4 är en RCT-studie.
Förväntat resultat: Kunskap om faktorer som kan förbättra arbetsförmåga, symtom och hälsa kan ge information som behövs i rehabiliteringen av personer med CWP. Sjukvården är i behov av att hitta hållbara hälsofrämjande behandlingsmodeller för personer med CWP. Vi undersöker effekten av en intervention, möjlig att senare implementera i rehabiliteringen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Fibromyalgia
A common nonarticular rheumatic syndrome characterized by myalgia and multiple points of focal muscle tenderness to palpation (trigger points). Muscle pain is typically aggravated by inactivity or exposure to cold. This condition is often associated with general symptoms, such as sleep disturbances, fatigue, stiffness, HEADACHES, and occasionally DEPRESSION. There is significant overlap between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome (FATIGUE SYNDROME, CHRONIC). Fibromyalgia may arise as a primary or secondary disease process. It is most frequent in females aged 20 to 50 years. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95)
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Work
Productive or purposeful activities.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Förändringar i hälsa och arbete över tid samt effekter av eHälsa-intervention hos patienter med långvarig generaliserad smärta, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272643