Uppföljning av hälsobeteenden och psykisk hälsa hos 13- och 15-åringar i tre områden som studerats sedan 1990 med samma enkät
Project number : 3123
Created by: Mariann Grufman, 2007-12-19
Last revised by: Mariann Grufman, 2011-03-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sedan 1990 har ungdomar i tre områden i Göteborg erbjudits att delta i en anonym enkätstudie när de går i åk 7 och åk 9. Enkäten har genomförts på skoltid och haft ett högt deltagarantal, 80-90%. Undersökningarna genomfördes fem gånger mellan 1990 och 2000.
Enkäten omfattar domäner som psykisk och somatisk hälsa. pubertetsutvecklin, vuxenvanor (rökning, alkohol, sexuella aktiviteter) och problembeteenden (våld, narkotika) men också hälsovanor (mat, trafik, sömn). Andra domäner omfattar vilka resurser som finns inom familjen, hos jämnåriga och i skolan.
Resultaten har visat olikheter mellan områdena avseende psykisk hälsa och livskvalité men också beträffande risktagande och ohälsosamma livsstilar. Det är dock påfallande stabilt inom respektive område under 1990-talet trots nedskärningar inom skola och fritid under motsvarande period.
En nu enkästudie som jämför dagens situation med vad tidigare depriptiva studier funnit planeras att genomföras 2007.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Behavior
The observable response a person makes to any situation.
Food Habits
Acquired or learned food preferences.
Puberty
A period in the human life in which the development of the hypothalamic-pituitary-gonadal system takes place and reaches full maturity. The onset of synchronized endocrine events in puberty lead to the capacity for reproduction (FERTILITY), development of secondary SEX CHARACTERISTICS, and other changes seen in ADOLESCENT DEVELOPMENT.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Barn- och ungdomsmedicin - Område B2 - Närhälsan Hisingen barn- och ungdomsmedicinsk mottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Margrethe Krabbe
barn- och ungdomsläkare, Bum Kungshöjd, Göteborg

Tutor

Kristina Berg Kelly
Docent, Göteborgs Universitet

Uppföljning av hälsobeteenden och psykisk hälsa hos 13- och 15-åringar i tre områden som studerats sedan 1990 med samma enkät, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/3123