Encefalopatier - barn. Patientnära forskning avseende epidemiologi, diagnostik, terapi och prevention vid neurologiskt betingade funktionshinder och funktionssörningar hos barn och ungdomar, i första hand cerebral pares, epilepsi, hydrocefalus och sjukdomar i vit hjärnvävnad.
Project number : 3196
Created by: Paul Uvebrant, 2008-01-02
Last revised by: Paul Uvebrant, 2018-09-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Encephalopathies in children. Clinical research concerning epidemiology, aetiology, treatment and prevention in neurological impairments and disabilities in children and adolescents, mainly cerebral palsy, epilepsy, hydrocephalus and disorders of the cerebral white matter.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Målsättning: Att skapa metoder för prevention, diagnostik och behandling av neurohandikapp hos barn i form av cerebral pares, epilepsi och hydrocefalus samt vid sjukdomar i vit hjärnvävnad.
Metod: Epidemiologi, etiologi och konsekvenser för individen studeras och nya behandlingsformer utvecklas och utvärderas. Epilepsi: epilepsikirurgi, medicinsk behandling, mental retardation, psykosociala, kognitiva och neuropsykiatriska aspekter. Cerebral pares: epidemiologi, etiologi, motorisk funktion, behandlingseffekter och delaktighet analyseras inom ett EU-project (SCPE), ett Nordiskt samarbete (CPUP) (även nationellt kvalitetsregister) och den internationellt välkända västsvenska CP-panorama studien. Hydrocefalus: epidemiologi, etiologi, neurokirurgisk behandling och resulterande funktionsstörningar neurologiskt, oftalmologiskt och kognitivt. Sjukdomar i vit hjärnvävnad: orsaker, kliniska entiteter och underliggande neurobiologi studeras i samarbete med neurokemi och neuroradiologi i ett omfattande nordiskt material.
Betydelse: De viktigaste neurohandikappen i barnaåren utgörs av mental retardation, epilepsi, cerebral pares och hydrocefalus. Klinisk kartläggning av funktionshinder och handikapp kopplad till basal neurobiologisk forskning samt analys och utveckling av diagnostiska och terapeutiska metoder möjliggör prevention och lindring av dessa neurohandikapp.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Målsättning: Att skapa metoder för prevention, diagnostik och behandling av neurohandikapp hos barn i form av cerebral pares, epilepsi och hydrocefalus samt vid sjukdomar i vit hjärnvävnad.
Metod: Epidemiologi, etiologi och konsekvenser för individen studeras och nya behandlingsformer utvecklas och utvärderas. Epilepsi: epilepsikirurgi, medicinsk behandling, mental retardation, psykosociala, kognitiva och neuropsykiatriska aspekter. Cerebral pares: epidemiologi, etiologi, motorisk funktion, behandlingseffekter och delaktighet analyseras inom ett EU-project (SCPE), ett Nordiskt samarbete (CPUP) (även nationellt kvalitetsregister) och den internationellt välkända västsvenska CP-panorama studien. Hydrocefalus: epidemiologi, etiologi, neurokirurgisk behandling och resulterande funktionsstörningar neurologiskt, oftalmologiskt och kognitivt. Sjukdomar i vit hjärnvävnad: orsaker, kliniska entiteter och underliggande neurobiologi studeras i samarbete med neurokemi och neuroradiologi i ett omfattande nordiskt material.
Betydelse: De viktigaste neurohandikappen i barnaåren utgörs av mental retardation, epilepsi, cerebral pares och hydrocefalus. Klinisk kartläggning av funktionshinder och handikapp kopplad till basal neurobiologisk forskning samt analys och utveckling av diagnostiska och terapeutiska metoder möjliggör prevention och lindring av dessa neurohandikapp.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Översikt (Review)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Epilepsy
A disorder characterized by recurrent episodes of paroxysmal brain dysfunction due to a sudden, disorderly, and excessive neuronal discharge. Epilepsy classification systems are generally based upon: (1) clinical features of the seizure episodes (e.g., motor seizure), (2) etiology (e.g., post-traumatic), (3) anatomic site of seizure origin (e.g., frontal lobe seizure), (4) tendency to spread to other structures in the brain, and (5) temporal patterns (e.g., nocturnal epilepsy). (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p313)
Cerebral Palsy
A heterogeneous group of nonprogressive motor disorders caused by chronic brain injuries that originate in the prenatal period, perinatal period, or first few years of life. The four major subtypes are spastic, athetoid, ataxic, and mixed cerebral palsy, with spastic forms being the most common. The motor disorder may range from difficulties with fine motor control to severe spasticity (see MUSCLE SPASTICITY) in all limbs. Spastic diplegia (Little disease) is the most common subtype, and is characterized by spasticity that is more prominent in the legs than in the arms. Pathologically, this condition may be associated with LEUKOMALACIA, PERIVENTRICULAR. (From Dev Med Child Neurol 1998 Aug;40(8):520-7)
Hydrocephalus
Excessive accumulation of cerebrospinal fluid within the cranium which may be associated with dilation of cerebral ventricles, INTRACRANIAL HYPERTENSION; HEADACHE; lethargy; URINARY INCONTINENCE; and ATAXIA (and in infants macrocephaly). This condition may be caused by obstruction of cerebrospinal fluid pathways due to neurologic abnormalities, INTRACRANIAL HEMORRHAGES; CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS; BRAIN NEOPLASMS; CRANIOCEREBRAL TRAUMA; and other conditions. Impaired resorption of cerebrospinal fluid from the arachnoid villi results in a communicating form of hydrocephalus. Hydrocephalus ex-vacuo refers to ventricular dilation that occurs as a result of brain substance loss from CEREBRAL INFARCTION and other conditions.
Epidemiology
Field of medicine concerned with the determination of causes, incidence, and characteristic behavior of disease outbreaks affecting human populations. It includes the interrelationships of host, agent, and environment as related to the distribution and control of disease.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Kate Himmelmann
överläkare, Neurologi, psykiatri och habilitering
Malin Carlsson
leg. läk, Närhälsan Lövgärdet vårdcentral (Göteborg)
Susanna Danielsson
Överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Länssjukhuset Ryhov
Meta Nyström Eek
Överfysioerapeut, Neurologi, psykiatri och habilitering
Anna Öhman
leg. fysioterapeut Fil Dr Specialist i pediatrik, Privata vårdgivande bolag
Eva Beckung
Professor, Pensionerad från Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ingrid Olsson
överläkare, Neurologi, psykiatri och habilitering
Ragnhildur Kristjansdottir
barnneurolog habiliteringsläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Göran Carlsson
Docent, MD/PhD, leg. psykolog, spec. i neuropsykologi och klinisk psykologi, Övrigt, Neurologi, psykiatri och habilitering
Eva-Karin Persson
Spec. läk, Barnklin, Länsjukhuset Halmstad
Barbro Lindquist
Psykolog, Hallands sjukhus
Bengt Hagberg
Professor emeritus, pediatrik, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, neuropediatrik
Gerd Viggedal
psykolog, Neurologmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Gunnar Braathen
överläkare, Habilitering & Hälsa

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

 1. Himmelmann K, McManus V, Hagberg G, Uvebrant P, Krägeloh-Mann I, Cans C;
  SCPE collaboration.
  Arch Dis Child. 2009:94(12):921-6.
 2. Sofou K, Kristjánsdóttir R, Papachatzakis NE, Ahmadzadeh A, Uvebrant P.
  J Child Neurol. 2009:24(8):918-26.
 3. McCullough N, Parkes J, White-Koning M, Beckung E, Colver A.
  J Pediatr Psychol 2009:34(1):41-50.
 4. Öhman A, Nilsson S, Lagerkvist AL, Beckung E.
  Developmental Medicine & Child Neurology 2009:57(7):545-50.
 5. Beckung E, White-Koning M, Marcelli M, McManus V, Michelsen S, Parkes J, Parkinson K, Thyen U, Arnaud C, Fauconnier J, Colver A.
  Child Care Health Dev 2008:34(6):806-14.
 6. Arnaud C, White-Koning M, Michelsen SI, Parkes J, Parkinson K, Thyen U, Beckung E, Dickinson HO, Fauconnier J, Marcelli M, McManus V, Colver A.
  Pediatrics 2008:121(1):54-64.
 7. Parkes J, White-Koning M, Dickinson HO, Thyen U, Arnaud C, Beckung E, Fauconnier J, Marcelli M, McManus V, Michelsen SI, Parkinson K, Colver A.
  J Child Psychol Psychiatry 2008:49(4):405-13.
 8. Beckung E, Hagberg G, Uldall P, Cans C.
  Pediatrics 2008:121(1):e187-92.
 9. Garne E, Dolk H, Krägeloh-Mann I, Holst Ravn S, Cans C;
  SCPE Collaborative Group.
  Eur J Paediatr Neurol. 2008:12(2):82-8.
 10. Ben-Menachem E, Olsson I, Uvebrant P.
  Läkemedelsboken 2007-2008. Lund: Apoteket AB; 2007, ISBN 91-85574-57-0.
 11. Kyllerman M, Olsson I, Uvebrant P, Månsson JE, Tulinius M.
  In: Lindberg T, Lagercrantz H. (eds.) Barnmedicin. Studentlitteratur; 2007, pp 281-320.
 12. Kollberg G, Moslemi AR, Darin N, Nennesmo I, Bjarnadottir I, Uvebrant P, Holme E, Melberg A, Tulinius M, Oldfors A.
  J Neuropathol Exp Neurol. 2006:65(8):758-68.
 13. Beckung E, Grimby G, von Heine M, Uvebrant P.
  In: Borg J, Gerdle B, Grimby G, Stibrant Sunnerhagen K. (eds.) Rehabiliteringsmedicin Teori och Praktik. Lund: Studentlitteratur; 2006, pp 264-75. ISBN 91-44-04507-7.
 14. Behavioural problems and autism in children with hydrocephalus : a population-based study.
  [Behavioural problems and autism in children with hydrocephalus : a population-based study.]
  Eur Child Adolesc Psychiatry 2006:15(4):214-219.
 15. Danielsson S, Ahlsén T, Gillberg C, Hagberg I, Johansson U, Rydenhag B, Uvebrant P, Viggedal G, Olsson I.
  Gothenburg, Sweden: Svenska Läkaresällskapets Riksstämma; 2006.
 16. Uvebrant P, Olsson I.
  In: Lindberg T, Lagercrantz H. (eds.) Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur; 2006, ISBN 91-44-04469-0.
 17. Jarvis S, Glinianaia SV, Arnaud C, Fauconnier J, Johnson A, McManus V, Topp M, Uvebrant P, Cans C, Krägeloh-Mann I;
  SCPE collaboration of European Cerebral Palsy Registers.
  Arch Dis Child. 2005:90(5):474-9.
 18. Kollberg G, Moslemi AR, Darin N, Nennesmo I, Tulinius M, Uvebrant P, Holme E, Oldfors A.
  Neuromuscul disord 2005:15:723.
 19. Aring E, Andersson S, Persson EK, Hård AL, Uvebrant P, Ygge J, Hellström A.
  Göteborg: European Pediatric Neurology Society (EPNS).; 2005.
 20. Darin N, Kollberg G, Moslemi AR, Bjarnadottir I, Nennesmo I, Uvebrant P.
  European Journal of Paediatric Neurology 2005:9:155.
 21. Ben-Menachem E, Olsson I, Uvebrant P.
  Läkemedelsboken, 2005/2006. Stockholm: Apoteket AB; 2005, ISBN 91-85574-52-X.
 22. Andersson S, Persson EK, Aring E, Hård AL, Uvebrant P, Dutton G, Hellström A.
  Dublin: 48th Annual Meeting of the Society for Research into Hydrocephalus and Spina Bifida; 2004.

Encefalopatier - barn. Patientnära forskning avseende epidemiologi, diagnostik, terapi och prevention vid neurologiskt betingade funktionshinder och funktionssörningar hos barn och ungdomar, i första hand cerebral pares, epilepsi, hydrocefalus och sjukdomar i vit hjärnvävnad., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/3196