Kan mödrar vara en motivationsfaktor i behandling av feta barn.
Project number : 37341
Created by: Ulrika Börjesson, 2009-11-20
Last revised by: Researchweb Support 9, 2019-07-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Mothers as a motivating factor in the treatment of obese Children-arandomized controlled trial

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Fetma hos barn är ett växande problem. Olika studier visar att 15-20 procent av barnen är överviktiga varav 1-5 procent är feta. Fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på de riskfaktorer som kan uppstå vid övervikt och fetma. Stegräknare anses vara en objektiv mätmetod. Att få tillgång till en evidensbaserad behandling med stegräknare för barn som kan omsättas i praktiken är av stort värde samt att studier som dokumenterar mammans deltagande i behandling med stegräknare saknas.

Syftet var att studera effekten av att mammor använder stegräknare på barns antal steg jämfört med mammor som inte använder stegräknare.

Studien var en randomiserad kontrollerad studie. Barn och ungdomar mellan 6 – 16 år inkluderades. Alla barn/ungdomar samt deras mammor använde stegräknare och en stegdagbok i interventionsgruppen. I kontrollgruppen använde endast barnen stegräknare och stegdagbok. Sexton studiedeltagare inkluderades i varje grupp.

Resultatet förväntas visa att mammor kan ha en motiverande roll i behandlingen av barn med fetma.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Fetma hos barn är ett växande problem. Olika studier visar att 15-20 procent av barnen är överviktiga varav 1-5 procent är feta. Fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på de riskfaktorer som kan uppstå vid övervikt och fetma. Stegräknare anses vara en objektiv mätmetod. Att få tillgång till en evidensbaserad behandling med stegräknare för barn som kan omsättas i praktiken är av stort värde samt att studier som dokumenterar mammans deltagande i behandling med stegräknare saknas.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Physical Education and Training
Instructional programs in the care and development of the body, often in schools. The concept does not include prescribed exercises, which is EXERCISE THERAPY.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Overweight
A status with BODY WEIGHT that is above certain standard of acceptable or desirable weight. In the scale of BODY MASS INDEX, overweight is defined as having a BMI of 25.0-29.9 kg/m2. Overweight may or may not be due to increases in body fat (ADIPOSE TISSUE), hence overweight does not equal "over fat".

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R7 - Närhälsan Ulricehamn rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Annika Billhult Karlsson
VD, Minso Solutions AB, Högskolan i Borås

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Cairns Australien: Futures of Transitions: Perspectives of Change. From Childhood to Adulthood in self-esteem, body-esteem and identities in the 21st Century; 2013.; 2013.

Kan mödrar vara en motivationsfaktor i behandling av feta barn., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/37341