Förändringar i mönster för kardiovaskulär sjukdom i Sverige och världen
Project number : 3747
Created by: Annika Rosengren, 2008-04-10
Last revised by: Annika Rosengren, 2015-11-29 Verified: 2019-08-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Patterns in cardiovascular disease in Sweden and globally

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

På individnivå är orsakerna till kardiovaskulära sjukdomar väl kända. Kardiovaskulära sjukdomar (CVD) är dock i hög utsträckning även ett sociodemografiskt fenomen. De snabba förändringar man ser i förekomst, nyinsjuknande och mortalitet vittnar om detta. I de västliga marknadsekonomierna, dit Sverige räknas, ser vi idag en stark nedgång i incidensen i t ex hjärtinfarkt och en ännu starkare nedgång i dödligheten. I många låginkomstländer ökar hjärt-kärlsjukdomar snabbt. Vi avser att studera såväl individuella som samhälleliga determinanter för hjärt-kärlsjukdom genom följande ansatser:
1 beskriva och analysera trender i olika manifestationer av CVD genom att bearbeta data från nationella register.
2.kvantifiera hur mycket av nedgången i död i kranskärlssjukdom i Sverige från 2002 till 2010 som kan förklaras av a) förändringar i riskfaktorer b) förändringar i behandling genom att tillämpa den validerade IMPACT-modellen (EU-projekt) med projektioner för framtiden. En uppdatering av modellen(2002-2015) pågår.
3.undersöka förändringar i kardiovaskulära riskfaktorer över tiden, och effekten av riskfaktorer på olika manifestationer av CVD i våra populationsstudier som omfattar flera tusentals män och kvinnor i Göteborg. (pågår)
4. undersöka hur såväl samhälleliga som individuella faktorer påverkar risken för CVD genom att delta i datainsamlingen för den internationella studien PURE (Prospective Urban Rural Epidemiologic study). (9-årsuppföljning pågår)

At the individual level, the causes of cardiovascular disease are well known. However, CVD is to a large extent a sociodemographic phenomenon, as demonstrated by the very marked diffferences in prevalence, incidence and mortality over time and location. In the Western established market economies we see today a reduction in incidence and mortality from coronary disease, whereas there is a rapid increase in many low income countries. We propose to study individual and societal determinants of CVD through
1 describing and analysing trends in different manifestations of CVD through official Swedish registers.
2.quantifying how much of the decrease in mortality from coronary disease in Sweden from 2002-2010 can be explained by a) changes in risk factors b) changes in treatment through utilizing the validated international IMPACT model in collaboration with the universities of Liverpool and Dublin, with projections for the future. (EU project)
3.analyse changes in risk factor levels in the Göteborg population over time and the effect of risk factors on various manifestations of CVD in our population surveys, totalling several thousand men and women.
4.Investigate societal and individual determinants for CVD through data collection for the international PURE (Prospective Urban Rural Epidemiologic) study, as the only western European centre. A 9-year follow-up is ongoing.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

å individnivå är orsakerna till kardiovaskulära sjukdomar väl kända. Kardiovaskulära sjukdomar (CVD) är dock i hög utsträckning även ett sociodemografiskt fenomen. De snabba förändringar man ser i förekomst, nyinsjuknande och mortalitet vittnar om detta. I de västliga marknadsekonomierna, dit Sverige räknas, ser vi idag en stark nedgång i incidensen i t ex hjärtinfarkt och en ännu starkare nedgång i dödligheten. I många låginkomstländer ökar hjärt-kärlsjukdomar snabbt. Vi avser att studera såväl individuella som samhälleliga determinanter för hjärt-kärlsjukdom genom följande ansatser:
1 beskriva och analysera trender i olika manifestationer av CVD genom att bearbeta data från nationella register.
2.kvantifiera hur mycket av nedgången i död i kranskärlssjukdom i Sverige från 2002 till 2010 som kan förklaras av a) förändringar i riskfaktorer b) förändringar i behandling genom att tillämpa den validerade IMPACT-modellen (EU-projekt) med projektioner för framtiden. En uppdatering av modellen(2002-2015) pågår.
3.undersöka förändringar i kardiovaskulära riskfaktorer över tiden, och effekten av riskfaktorer på olika manifestationer av CVD i våra populationsstudier som omfattar flera tusentals män och kvinnor i Göteborg. (pågår)
4. undersöka hur såväl samhälleliga som individuella faktorer påverkar risken för CVD genom att delta i datainsamlingen för den internationella studien PURE (Prospective Urban Rural Epidemiologic study). (9-årsuppföljning pågår)

At the individual level, the causes of cardiovascular disease are well known. However, CVD is to a large extent a sociodemographic phenomenon, as demonstrated by the very marked diffferences in prevalence, incidence and mortality over time and location. In the Western established market economies we see today a reduction in incidence and mortality from coronary disease, whereas there is a rapid increase in many low income countries. We propose to study individual and societal determinants of CVD through
1 describing and analysing trends in different manifestations of CVD through official Swedish registers.
2.quantifying how much of the decrease in mortality from coronary disease in Sweden from 2002-2010 can be explained by a) changes in risk factors b) changes in treatment through utilizing the validated international IMPACT model in collaboration with the universities of Liverpool and Dublin, with projections for the future. (EU project)
3.analyse changes in risk factor levels in the Göteborg population over time and the effect of risk factors on various manifestations of CVD in our population surveys, totalling several thousand men and women.
4.Investigate societal and individual determinants for CVD through data collection for the international PURE (Prospective Urban Rural Epidemiologic) study, as the only western European centre. A 9-year follow-up is ongoing.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cardiovascular System
The HEART and the BLOOD VESSELS by which BLOOD is pumped and circulated through the body.
Cerebral Infarction
The formation of an area of NECROSIS in the CEREBRUM caused by an insufficiency of arterial or venous blood flow. Infarcts of the cerebrum are generally classified by hemisphere (i.e., left vs. right), lobe (e.g., frontal lobe infarction), arterial distribution (e.g., INFARCTION, ANTERIOR CEREBRAL ARTERY), and etiology (e.g., embolic infarction).
Death, Sudden, Cardiac
Unexpected rapid natural death due to cardiovascular collapse within one hour of initial symptoms. It is usually caused by the worsening of existing heart diseases. The sudden onset of symptoms, such as CHEST PAIN and CARDIAC ARRHYTHMIAS, particularly VENTRICULAR TACHYCARDIA, can lead to the loss of consciousness and cardiac arrest followed by biological death. (from Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 7th ed., 2005)
Myocardial Infarction
NECROSIS of the MYOCARDIUM caused by an obstruction of the blood supply to the heart (CORONARY CIRCULATION).
Angina Pectoris
The symptom of paroxysmal pain consequent to MYOCARDIAL ISCHEMIA usually of distinctive character, location and radiation. It is thought to be provoked by a transient stressful situation during which the oxygen requirements of the MYOCARDIUM exceed that supplied by the CORONARY CIRCULATION.
Acute Coronary Syndrome
An episode of MYOCARDIAL ISCHEMIA that generally lasts longer than a transient anginal episode but that does not usually result in MYOCARDIAL INFARCTION.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

 1. Raina P, Sohel N, Oremus M, Shannon H, Mony P, Kumar R, Li W, Wang Y, Wang X, Yusoff K, Yusuf R, Iqbal R, Szuba A, Oguz A, Rosengren A, Kruger A, Chifamba J, Mohammadifard N, Darwish EA, Dagenais G, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Seron P, Rangarajan S, Teo K, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  Inj Prev. 2015
 2. Smyth A, Teo KK, Rangarajan S, O'Donnell M, Zhang X, Rana P, Leong DP, Dagenais G, Seron P, Rosengren A, Schutte AE, Lopez-Jaramillo P, Oguz A, Chifamba J, Diaz R, Lear S, Avezum A, Kumar R, Mohan V, Szuba A, Wei L, Yang W, Jian B, McKee M, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  Lancet 2015
 3. Rosengren A, Teo K, Rangarajan S, Kabali C, Khumalo I, Kutty VR, Gupta R, Yusuf R, Iqbal R, Ismail N, Altuntas Y, Kelishadi R, Diaz R, Avezum A, Chifamba J, Zatonska K, Wei L, Liao X, Lopez-Jaramillo P, Yusufali A, Seron P, Lear SA, Yusuf S.
  Int J Obes (Lond) 2015:39(8):1217-23.
 4. Björck L, Capewell S, O'Flaherty M, Lappas G, Bennett K, Rosengren A.
  Plos One 2015:10(5):e0124769.
 5. Leong D, Teo K, Rangarajan S, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Orlandini A, Seron P, Ahmed S, Rosengren A, Kelishadi R, Rahman O, Swaminathan S, Iqbal R, Gupta R, Lear S, Oguz A, Yusoff K, Zatonska K, Chifamba J, Igumbor E, Mohan V, Anjana R, Gu H, Li W, Yusuf S.
  Lancet (London, England) 2015:386(9990):266-73.
 6. Yusuf S, Rangarajan S, Teo K, Islam S, Li W, Liu L, Bo J, Lou Q, Lu F, Liu T, Yu L, Zhang S, Mony P, Swaminathan S, Mohan V, Gupta R, Kumar R, Vijayakumar K, Lear S, Anand S, Wielgosz A, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Lanas F, Yusoff K, Ismail N, Iqbal R, Rahman O, Rosengren A et al;
  PURE Investigators.
  N Engl J Med. 2014:371(9):818-27.
 7. O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S, McQueen MJ, Wang X, Liu L, Yan H, Lee SF, Mony P, Devanath A, Rosengren A, Lopez-Jaramillo P, Diaz R, Avezum A, Lanas F, Yusoff K, Iqbal R, Ilow R, Mohammadifard N, Gulec S, Yusufali AH, Kruger L, Yusuf R, Chifamba J, Kabali C, Dagenais G, Lear SA, Teo K, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  N Engl J Med. 2014:371(7):612-23.
 8. Mente A, O'Donnell MJ, Rangarajan S, McQueen MJ, Poirier P, Wielgosz A, Morrison H, Li W, Wang X, Di C, Mony P, Devanath A, Rosengren A, Oguz A, Zatonska K, Yusufali AH, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Ismail N, Lanas F, Puoane T, Diaz R, Kelishadi R, Iqbal R, Yusuf R, Chifamba J, Khatib R, Teo K, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  N Engl J Med. 2014:371(7):601-11.
 9. Mente A, O'Donnell MJ, Dagenais G, Wielgosz A, Lear SA, McQueen MJ, Jiang Y, Xingyu W, Jian B, Calik KB, Akalin AA, Mony P, Devanath A, Yusufali AH, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Yusoff K, Rosengren A, Kruger L, Orlandini A, Rangarajan S, Teo K, Yusuf S.
  J Hypertens. 2014:32(5):1005-14; discussion .
 10. Lear SA, Teo K, Gasevic D, Zhang X, Poirier PP, Rangarajan S, Seron P, Kelishadi R, Tamil AM, Kruger A, Iqbal R, Swidan H, Gómez-Arbeláez D, Yusuf R, Chifamba J, Kutty VR, Kars K, Kumar R, Li W, Szuba A, Avezum A, Diaz R, Anand SS, Rosengren A, Yusuf S;
  Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study.
  CMAJ 2014:186(4):258-66.
 11. Berg J, Björck L, Lappas G, O'Flaherty M, Capewell S, Rosengren A.
  BMC Cardiovasc Disord 2014:14:9.
 12. Olsson LG, Swedberg K, Lappas G, Stewart S, Rosengren A.
  Int J Cardiol. 2013:170(1):75-80.
 13. Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A, Bahonar A, Chifamba J, Dagenais G, Diaz R, Kazmi K, Lanas F, Wei L, Lopez-Jaramillo P, Fanghong L, Ismail NH, Puoane T, Rosengren A, Szuba A, Temizhan A, Wielgosz A, Yusuf R, Yusufali A, McKee M, Liu L, Mony P, Yusuf S;
  PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) Study investigators.
  JAMA 2013:310(9):959-68.
 14. Teo K, Lear S, Islam S, Mony P, Dehghan M, Li W, Rosengren A, Lopez-Jaramillo P, Diaz R, Oliveira G, Miskan M, Rangarajan S, Iqbal R, Ilow R, Puone T, Bahonar A, Gulec S, Darwish EA, Lanas F, Vijaykumar K, Rahman O, Chifamba J, Hou Y, Li N, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  JAMA 2013:309(15):1613-21.
 15. Corsi D, Subramanian S, Chow C, McKee M, Chifamba J, Dagenais G, Diaz R, Iqbal R, Kelishadi R, Kruger A, Lanas F, Lopez-Jaramilo P, Mony P, Mohan V, Avezum A, Oguz A, Rahman M, Rosengren A, Szuba A, Li W, Yusoff K, Yusufali A, Rangarajan S, Teo K, Yusuf S.
  Am Heart J. 2013:166(4):636-6464.
 16. Effects of age and secular trends on self-rated health: a population-based study of nearly 15,000 observations among Swedish women and men during 1973-2003.
  [Effects of age and secular trends on self-rated health: a population-based study of nearly 15,000 observations among Swedish women and men during 1973-2003]
  Halford CH, Welin CW, Bogedeldt JB, Wallman TW, Rosengren AR, Bardel AB, Johansson SJ, Eriksson HE, Svärdsudd KS.
  BMJ Open Accepted (20120926) 2012:2012-001353(R1)
 17. Yusuf S, Islam S, Chow CK, Rangarajan S, Dagenais G, Diaz R, Gupta R, Kelishadi R, Iqbal R, Avezum A, Kruger A, Kutty R, Lanas F, Lisheng L, Wei L, Lopez-Jaramillo P, Oguz A, Rahman O, Swidan H, Yusoff K, Zatonski W, Rosengren A, Teo KK;
  on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study Investigators.
  Lancet 2011:378(9798):1231-43.
 18. Wormser D, Kaptoge S, Di Angelantonio E, Wood AM, Pennells L, Thompson A, Sarwar N, Kizer JR, Lawlor DA, Nordestgaard BG, Ridker P, Salomaa V, Stevens J, Woodward M, Sattar N, Collins R, Thompson SG, Whitlock G, Danesh J;
  Emerging Risk Factors Collaboration.
  Lancet 2011:377(9771):1085-95.
 19. [Psychological stress increases the risk of cardiovascular disease].
  [Psykisk stress ökar risk för kardiovaskulär sjukdom.]
  Lakartidningen 2010:107(36):2096-9.
 20. Gerstein HC, Islam S, Anand S, Almahmeed W, Damasceno A, Dans A, Lang CC, Luna MA, McQueen M, Rangarajan S, Rosengren A, Wang X, Yusuf S.
  Diabetologia 2010:53(12):2509-17.
 21. O'Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, Chin SL, Rao-Melacini P, Rangarajan S, Islam S, Pais P, McQueen MJ, Mondo C, Damasceno A, Lopez-Jaramillo P, Hankey GJ, Dans AL, Yusoff K, Truelsen T, Diener HC, Sacco RL, Ryglewicz D, Czlonkowska A, Weimar C, Wang X, Yusuf S;
  INTERSTROKE investigators.
  Lancet 2010:376(9735):112-23.

Förändringar i mönster för kardiovaskulär sjukdom i Sverige och världen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/3747