Patienters uppfattning om ansvar vid besvär från rörelseorganen och dess relation till sjukskrivning.
Project number : 42551
Created by: Maria Larsson, 2010-02-05
Last revised by: Maria Larsson, 2019-06-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2005-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-09
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Att besvär från rörelseorganen såsom rygg-, nack-, och axelbesvär är vanliga och i stor utsträckning påverkar individens funktion såväl som psykologiska välbefinnande är välkänt. Konsekvenserna av besvären kan dessutom innebära påverkan på såväl individens som samhällets ekonomi. Ett fåtal studier har berört hur människor själva uppfattar ansvar för att hantera besvär från rörelseorganen. Det finns numer en attitydskala som används för undersöka till vad eller hos vem människor förlägger ansvaret för att förebygga, förbättra eller hantera besvär från rörelseorganen. Uppfattar individen främst sig själv som den aktiva, ansvarande parten eller förläggs ansvaret utanför sig själv; hos arbetsgivaren, till (medicinskt) professionella eller till faktorer som hon/han inte själv kan påverka?

En tidigare studie har visat att besvär från rörelseorganen och sjukskrivning för desamma ökade sannolikheten för att ansvaret för att hantera besvären förlades utanför sig själv och i högre utsträckning till arbetsgivaren. En relation mellan att förlägga ansvaret huvudsakligen internt/till sig själv och att rapportera väsentligen ökad funktionsförmåga eller minskade besvär som resultat av sjukgymnastisk rehabilitering har också visats tidigare.

Denna studie undersöker om det finns någon relation mellan patienters uppfattning om ansvar vid besvär från rörelseorganen och hur sjukskrivning ser ut i samband med en sjukgymnastisk rehabiliteringsperiod.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Att besvär från rörelseorganen såsom rygg-, nack-, och axelbesvär är vanliga åkommor och i stor utsträckning påverkar individens funktion såväl som psykologiska välbefinnande är välkänt. Konsekvenserna av dessa åkommor innebär också påverkan på såväl individens som samhällets ekonomi. Stora satsningar har gjorts de senaste åren för att förbättra rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen vid dessa besvär. Ett fåtal studier har dock berört hur människor själva uppfattar ansvar för att hantera besvär från till exempel rygg, nacke och axlar. Det finns numer en attitydskala som används för undersöka till vad eller hos vem människor förlägger ansvaret för att förebygga, förbättra eller hantera besvär från rörelseorganen. Uppfattar individen främst sig själv som den aktiva, ansvarande parten eller förläggs ansvaret utanför sig själv; hos arbetsgivaren, till (medicinskt) professionella eller till faktorer som hon/han inte själv kan påverka?

I en befolkningsstudie har man kunnat se att besvär från rörelseorganen och sjukskrivning för desamma ökade sannolikheten att ansvaret för att hantera besvär från rörelseorganen skulle förläggas utanför sig själv och i högre utsträckning till arbetsgivaren. Det har också visat sig att det finns en relation mellan att förlägga ansvaret huvudsakligen internt/till sig själv och att rapportera väsentligen ökad funktionsförmåga eller minskade besvär som resultat av sjukgymnastisk rehabilitering.

Det skulle nu därför också vara av intresse att vidare undersöka förhållandet mellan uppfattning om ansvar för sina besvär och sjukskrivning. Denna studie avser således att undersöka om det finns någon relation mellan patienters uppfattning om ansvar vid besvär från rörelseorganen och hur sjukskrivning ser ut i samband med en sjukgymnastisk rehabiliteringsperiod.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Musculoskeletal Diseases
Diseases of the muscles and their associated ligaments and other connective tissue and of the bones and cartilage viewed collectively.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Patienters uppfattning om ansvar vid besvär från rörelseorganen och dess relation till sjukskrivning., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/42551