Osteoporos hos en 86-årig stadsbefolkning
Project number : 7091
Created by: Robert Eggertsen, 2008-05-16
Last revised by: Robert Eggertsen, 2019-08-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2006-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-08-01
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kartläggning av osteoporosförekomst och riskfaktorer hos 86-åriga stadsboende kvinnor och män. Man finner hos var tredje 86-årig kvinna och var åttonde man osteoporos i höft och hos lika många i ländrygg. Knappt varannan kvinna (44%) hade benskörhet i antingen höft eller ländrygg. Den starkaste indikatorn för osteoporos var kön (kvinna) följt av låg vikt och BMI och därnäst av fragilitetsfraktur

För närvarande uppehåll i projektarbetet. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

senare

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteoporosis
Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.
Aged, 80 and over
A person 80 years of age and older.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Hip
The projecting part on each side of the body, formed by the side of the pelvis and the top portion of the femur.
Back
Description missing
Body Mass Index
An indicator of body density as determined by the relationship of BODY WEIGHT to BODY HEIGHT. BMI=weight (kg)/height squared (m2). BMI correlates with body fat (ADIPOSE TISSUE). Their relationship varies with age and gender. For adults, BMI falls into these categories: below 18.5 (underweight); 18.5-24.9 (normal); 25.0-29.9 (overweight); 30.0 and above (obese). (National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Daniel Albertsson
Distriktläkare, Med Dr, FoU Kronoberg, Region Kronoberg
Valter Sundh
Statistiker, Institutionen för medicin
Dan Mellström
överläkare,professor, Sahlgrenska akademin, Geriatrik Mölndal

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Albertsson D, Sundh V, Mellström D, Eggertsen R.
    Göteborg: Svenska Läkaresällskapets Riksstämma; 2007.

Osteoporos hos en 86-årig stadsbefolkning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/7091