Patientupplevelser av körförbud efter en genomgången stroke

En kvalitativ studie om patienter som genomgått en stroke och har fått körförbud under kortare eller längre tid


Project number : 76911
Created by: Marie-Louise Hänel Sandström, 2011-04-28
Last revised by: Marie-Louise Hänel Sandström, 2018-02-23 Verified: 2019-01-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Som tjänstgörande läkare inom primärvården är patienter som har genomgått en stroke en mycket vanlig patientkategori. Alla dessa patienter har tillfälligt eller varaktigt haft körförbud.

Stroke är ett samlingsnamn för de olika sjukdomar som påverkar hjärnans viktiga syretillförsel och blodförsörjning.

En stroke drabbar ca 30 000 personer per år i Sverige. Ca 20% av dessa är under 65 år när de insjuknar och sjukdomen blir vanligare vid ökande ålder. En hjärninfarkt drabbar ca 85%, en hjärnblödning ca 10% och en hjärnhinneblödning ca 5%. Man kan också drabbas av en tillfällig syrebrist, TIA (transischemisk attack).

Det viktigaste åtgärderna för att förebygga en stroke är ett välreglerat blodtryck hos äldre, att sluta röka samt antikoagulationsbehandling hos personer som drabbats av förmaksflimmer.[1]

Medicinskt problem för patienten och omgivningen samt läkarens roll:
Efter en stroke önskar de flesta patienterna att få fortsätta kunna köra bil. Principen är att alla som genomgått en stroke, oavsett svårighetsgrad, samt även en TIA,får körförbud i en månad. Därefter görs en individuell bedömning av kognitiva förmågor. Efter första månadens körförbud kan det röra sig om förbud att köra bil under tre månader upp till 1 år eller att patienten aldrig kan köra bil igen.
Läkarens uppgift är att bedöma om och när patienten åter kan köra bil. Till sin hjälp har hon ett flertal olika tester, som fokuserar på synförmåga, kognitiva förmågor och fysisk styrka. För att få en helt säker bild av förarens lämplighet bör även neuropsykologiska tester göras.
Bilförare över 75 år är överrepresenterade bland bilförare som orsakar bilolyckor. Det är inte åldern i sig som utgör den ökade risken utan ökad sjuklighet i åldersgruppen. [3]
Det är viktigt att belysa faktorer som påverkar bilkörningen negativt samt att förbättra kommunikation mellan patienten och den läkare som skall bedöma om patienten kan återgå till bilkörning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

1

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Stroke
A group of pathological conditions characterized by sudden, non-convulsive loss of neurological function due to BRAIN ISCHEMIA or INTRACRANIAL HEMORRHAGES. Stroke is classified by the type of tissue NECROSIS, such as the anatomic location, vasculature involved, etiology, age of the affected individual, and hemorrhagic vs. non-hemorrhagic nature. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp777-810)
Automobile Driving
The effect of environmental or physiological factors on the driver and driving ability. Included are driving fatigue, and the effect of drugs, disease, and physical disabilities on driving.
Automobile Driver Examination
Government required written and driving test given to individuals prior to obtaining an operator's license.
Fatigue
The state of weariness following a period of exertion, mental or physical, characterized by a decreased capacity for work and reduced efficiency to respond to stimuli.
Physicians
Individuals licensed to practice medicine.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Gråbo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
ST-läkare

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Patientupplevelser av körförbud efter en genomgången stroke

En kvalitativ studie om patienter som genomgått en stroke och har fått körförbud under kortare eller längre tid

, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/76911