Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom i stad och på landsbygd, Prospective Urban Rural Epidemiologic Study (PURE)
Project number : 90511
Created by: Kristina Bengtsson Boström, 2011-10-25
Last revised by: Kristina Bengtsson Boström, 2018-08-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiological study) är en observations-studie initierad i Kanada. Bakgrunden till studien är den ökande förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar (CVD) i utvecklingsländerna där år 2020 mer än 80 % av alla fall av CVD beräknas inträffa, samtidigt som dessa sjukdomar minskar i höginkomstländer. Den viktigaste frågan är hur omvandlingar av samhället förorsakar förändringar i livsstilsfaktorer som påverkar risken för CVD.
Genom att använda en modell med extrema kontraster såsom länder med olika samhällsskick och studera stad och landsbygd i olika stadier av ekonomisk omvandling kan man undersöka hur skillnader i samhällsfaktorer påverkar risken för CVD. Sverige (Göteborg och Skaraborg)är ett av tre höginkomstländer i studien (Kanada, Sverige, Förenade Arabemiraten). Hittills har det samlats data på totalt över 150,000 individer förutom i höginkomstländerna i Indien, Kina, Sydafrika, Zimbabwe, Colombia, Chile, Brasilien och Argentina.
Den basala datainsamlingen är avslutad. Studier av omgivningsfaktorer på kommunnivå har startats med hjälp av "Environmental Profile of a Community´s Health" (EPOCH) instrumentet, vilket innebär undersökning av möjlighet till bland annat fysisk aktivitet, utbud av hälsosamma respektive ohälsosamma livsmedel och reklam för tobak. På hushållens nivå insamlas data om transporter till och från hemmet till olika serviceinrättningar, trafiksäkerhet, risk för kriminalitet mm. För samtliga tidigare deltagare pågår en uppföljning med hjälp av frågeformulär om familjens och den egna hälsan. Dessutom inhämtas kopior av journalhandling och dödsattester årligen för de deltagande individerna och nu planeras en klinisk undersökning 3 år efter den ursprungliga (drygt 4 000, ca 900 i Skaraborg) av ett slumpvis urval(10%)av de ursprungliga deltagarna som är i livet och efter 6 år samtliga som är livet. Undersökningen beräknas att avslutas under 2015.
Under 2013 har ett projekt med apotekare och doktorand Paolina Weidinger startats med användning av lungfunktionsdata i PURE från Sverige. Dessa data skall jämföras med KOl diagnoser i Västra Götalands vårddatabas (VEGA), nationella patientregistret och med Läkemedelsregistret.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

--

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Rural Population
The inhabitants of rural areas or of small towns classified as rural.
Urban Population
The inhabitants of a city or town, including metropolitan areas and suburban areas.
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Longitudinal Studies
Studies in which variables relating to an individual or group of individuals are assessed over a period of time.
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde) - Övrigt
FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg, samt Billingens VåC

Coworker

Annika Rosengren
Professor, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

Finansiering

Grants

Regionala FoU medel (VGFOUREG-79861)
158 000 SEK (applied sum: 195 368 SEK)
Annika Rosengren

2009, PURE en internationell studie i Göteborg och Skaraborg

Regionala FOU medel (VGFOUREG-79861)
172 000 SEK (applied sum: 380 000 SEK)
Annika Rosengren

2008, Sociala determinanter för kardiovaskulär sjukdom i staden och på landsbygden.

FORMAS (250-2007-594)
2 778 000 SEK (applied sum: 4 000 000 SEK)
Annika Rosengren

2007, PURE-studien

Regionala FoU medel (VGFOUREG-8020)
290 000 SEK (applied sum: 500 000 SEK)
Annika Rosengren

2006, PURE-studien. Sociala determinanter för kardiovaskulär sjukdom i staden och på landsbygden.

Hjärt-lungfonden (20050463)
1 500 000 SEK (applied sum: 2 100 000 SEK)
Annika Rosengren

2005, PURE-studien + studier av Göteborgs kohorter + registerstudier

FAS (2005-0478)
3 000 000 SEK (applied sum: 3 600 000 SEK)
Annika Rosengren

2005, PURE-studien

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

 1. Miller V, Mente A, Dehghan M, Rangarajan S, Zhang X, Swaminathan S, Dagenais G, Gupta R, Mohan V, Lear S, Bangdiwala SI, Schutte AE, Wentzel-Viljoen E, Avezum A, Altuntas Y, Yusoff K, Ismail N, Peer N, Chifamba J, Diaz R, Rahman O, Mohammadifard N, Lana F, Zatonska K, Wielgosz A, Yusufali A, Iqbal R, Lopez-Jaramillo P, Khatib R, Rosengren A et al;
  Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators.
  Lancet 2017:390(10107):2037-2049.
 2. Khatib R, McKee M, Shannon H, Chow C, Rangarajan S, Teo K, Wei L, Mony P, Mohan V, Gupta R, Kumar R, Vijayakumar K, Lear S, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Lanas F, Yusoff K, Ismail N, Kazmi K, Rahman O, Rosengren A, Monsef N, Kelishadi R, Kruger A, Puoane T, Szuba A, Chifamba J, Temizhan A, Dagenais G et al.
  Lancet 2016:387(10013):61–69.
 3. Raina P, Sohel N, Oremus M, Shannon H, Mony P, Kumar R, Li W, Wang Y, Wang X, Yusoff K, Yusuf R, Iqbal R, Szuba A, Oguz A, Rosengren A, Kruger A, Chifamba J, Mohammadifard N, Darwish EA, Dagenais G, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Seron P, Rangarajan S, Teo K, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  Inj Prev. 2015
 4. Leong D, Teo K, Rangarajan S, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Orlandini A, Seron P, Ahmed S, Rosengren A, Kelishadi R, Rahman O, Swaminathan S, Iqbal R, Gupta R, Lear S, Oguz A, Yusoff K, Zatonska K, Chifamba J, Igumbor E, Mohan V, Anjana R, Gu H, Li W, Yusuf S.
  Lancet (London, England) 2015:386(9990):266-73.
 5. Yusuf S, Rangarajan S, Teo K, Islam S, Li W, Liu L, Bo J, Lou Q, Lu F, Liu T, Yu L, Zhang S, Mony P, Swaminathan S, Mohan V, Gupta R, Kumar R, Vijayakumar K, Lear S, Anand S, Wielgosz A, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Lanas F, Yusoff K, Ismail N, Iqbal R, Rahman O, Rosengren A et al;
  PURE Investigators.
  N Engl J Med. 2014:371(9):818-27.
 6. O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S, McQueen MJ, Wang X, Liu L, Yan H, Lee SF, Mony P, Devanath A, Rosengren A, Lopez-Jaramillo P, Diaz R, Avezum A, Lanas F, Yusoff K, Iqbal R, Ilow R, Mohammadifard N, Gulec S, Yusufali AH, Kruger L, Yusuf R, Chifamba J, Kabali C, Dagenais G, Lear SA, Teo K, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  N Engl J Med. 2014:371(7):612-23.
 7. Mente A, O'Donnell MJ, Rangarajan S, McQueen MJ, Poirier P, Wielgosz A, Morrison H, Li W, Wang X, Di C, Mony P, Devanath A, Rosengren A, Oguz A, Zatonska K, Yusufali AH, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Ismail N, Lanas F, Puoane T, Diaz R, Kelishadi R, Iqbal R, Yusuf R, Chifamba J, Khatib R, Teo K, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  N Engl J Med. 2014:371(7):601-11.
 8. Lear SA, Teo K, Gasevic D, Zhang X, Poirier PP, Rangarajan S, Seron P, Kelishadi R, Tamil AM, Kruger A, Iqbal R, Swidan H, Gómez-Arbeláez D, Yusuf R, Chifamba J, Kutty VR, Kars K, Kumar R, Li W, Szuba A, Avezum A, Diaz R, Anand SS, Rosengren A, Yusuf S;
  Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study.
  CMAJ 2014:186(4):258-66.
 9. Duong M, Islam S, Rangarajan S, Teo K, O'Byrne PM, Schünemann HJ, Igumbor E, Chifamba J, Liu L, Li W, Ismail T, Shankar K, Shahid M, Vijayakumar K, Yusuf R, Zatonska K, Oguz A, Rosengren A, Heidari H, Almahmeed W, Diaz R, Oliveira G, Lopez-Jaramillo P, Seron P, Killian K, Yusuf S;
  PURE-BREATH Study Investigators.
  Lancet Respir Med 2013:1(8):599-609.
 10. Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A, Bahonar A, Chifamba J, Dagenais G, Diaz R, Kazmi K, Lanas F, Wei L, Lopez-Jaramillo P, Fanghong L, Ismail NH, Puoane T, Rosengren A, Szuba A, Temizhan A, Wielgosz A, Yusuf R, Yusufali A, McKee M, Liu L, Mony P, Yusuf S;
  PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) Study investigators.
  JAMA 2013:310(9):959-68.
 11. Teo K, Lear S, Islam S, Mony P, Dehghan M, Li W, Rosengren A, Lopez-Jaramillo P, Diaz R, Oliveira G, Miskan M, Rangarajan S, Iqbal R, Ilow R, Puone T, Bahonar A, Gulec S, Darwish EA, Lanas F, Vijaykumar K, Rahman O, Chifamba J, Hou Y, Li N, Yusuf S;
  PURE Investigators.
  JAMA 2013:309(15):1613-21.

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom i stad och på landsbygd, Prospective Urban Rural Epidemiologic Study (PURE), from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/90511