Hitta forskningssatsningar för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
Project number : 96851
Created by: Eva Almqvist, 2012-01-21
Last revised by: Eva Almqvist, 2017-04-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Find research efforts for health care in the county

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektuppdraget i detta utvecklingsprojekt innebar att utveckla en söktjänst som såväl kombinerade som separerade indexerade sökningar i regionens alla anslagsgivarsystem för hälso- och sjukvård. Söktjänsten baserades på att samtliga ansökningsformlär kopplas till den MeSH-databas som jag valt till utvecklingen av FoU i Sverige och som vi köpt in via Karolinska institutet (Sv/Eng). Efter slutförd implementering av söktjänsten på samtliga anslagsgivare 2010-09-20, liksom att ge tillgång via länkar från flertalet informationsplatser på webben för Västra Götalandsregionen, har jag via detta projekt lyckats underlätta att fler personer snabbt kan ge svar på samlade frågeställningar kring forskningssatsningar till såväl vår regionledning som andra intressenter. Med andra ord har projektet gett en ökad tillgänglighet till realtidsuppdaterad information om våra tilldelade anslag, såväl som snabbat upp processen för frågor som inkommit regionalt alternativt för respektive anslagsgivare.

Dessa anslagsgivare omfattas i vår s k "regionsökning":

Regionala FoU-bidrag, ALF-medel, TUA-medel, FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus, FoU-rådet FyrBoDal, FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän, FoU-rådet i Skaraborg och FoU-rådet i Södra Älvsborg.

Här tar du del av söktjänsten via en av våra regionala anslagsgivarsystem (ALF-medel).

Här tar du del av pressmeddelandet om implementeringen.

Vid implementeringen kopplade vi manuellt in MeSH-funktionen i ansökningar från år 2009 och indexerade respektive ansökan. Vi fick via min chef Ronny Gunnarsson igenom ett beslut att samtliga aktuella ansökningsformulär i regionen fortsättningsvis skulle använda MeSH-funktionen. Jag vill här samtidigt tacka för Bitr hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Lönnroths stöd vid min projektidé/vidare utveckling, vilket gjorde detta projekt till det lyckade resultat i tidsbesparing som det blev och för att det ännu i drift!

Projektets fortsättning efter implementering:

Indexering med MeSH-termer (Medical Subject Headings) görs av projektledaren vid ansökningstille direkt i formuläret för ansökan. Kontroll av valen och ev komplettering görs till största delen av systemadministratörerna för respektive anslagsgivare (se medarbetare). Det är även systemadministratörerna som ansvarar för att lägga in MeSH-funktion i nya ansökningsformulär i regionen så att de fortsättningsvis blir sökbara regionalt. Jag vill även här också tacka systemadministörerna som speciellt initialt under implementeringen var den ovärderligaste resursen i projektet.

Projektledare Eva Almqvist

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektuppdraget innebar att utveckla en söktjänst som såväl kombinerade som separerade indexerade sökningar i regionens alla anslagsgivarsystem för hälso- och sjukvård. Uppdragsgivare Peter Lönnroth till Eva Almqvist. Söktjänsten baserades på att samtliga ansökningsformlär kopplas till den MeSH-databas som jag valt till utvecklingen av FoU i Sverige och som vi köpt in via Karolinska institutet (Sv/Eng). Efter slutförd implementering av söktjänsten på samtliga anslagsgivare 2010-09-20, liksom att ge tillgång via länkar från flertalet informationsplatser på webben för Västra Götalandsregionen, har jag via detta projekt lyckats underlätta att fler personer snabbt kan ge svar på samlade frågeställningar kring forskningssatsningar till såväl vår regionledning som andra intressenter. Med andra ord har projektet gett en ökad tillgänglighet till realtidsuppdaterad information om våra tilldelade anslag, såväl som snabbat upp processen för frågor som inkommit regionalt alternativt för respektive anslagsgivare. Utifrån detta ska rubriken och söktjänsten återfinnas fortsatt på samtliga anslagsgivares toppmeny.
Aktualiteten av fortsatt användning enl ovan bekräftad av Peter Lönnroth 2015-10-07, se rubrik 3.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Research Support as Topic
Financial support of research activities.
Quality Assurance, Health Care
Activities and programs intended to assure or improve the quality of care in either a defined medical setting or a program. The concept includes the assessment or evaluation of the quality of care; identification of problems or shortcomings in the delivery of care; designing activities to overcome these deficiencies; and follow-up monitoring to ensure effectiveness of corrective steps.
Information Systems
Integrated set of files, procedures, and equipment for the storage, manipulation, and retrieval of information.
Medical Subject Headings
Controlled vocabulary thesaurus produced by the NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. It consists of sets of terms naming descriptors in a hierarchical structure that permits searching at various levels of specificity.
Information Services
Organized services to provide information on any questions an individual might have using databases and other sources. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)
Health Expenditures
The amounts spent by individuals, groups, nations, or private or public organizations for total health care and/or its various components. These amounts may or may not be equivalent to the actual costs (HEALTH CARE COSTS) and may or may not be shared among the patient, insurers, and/or employers.
Health Planning Technical Assistance
The provision of expert assistance in developing health planning programs, plans as technical materials, etc., as requested by Health Systems Agencies or other health planning organizations.
Health Planning
Planning for needed health and/or welfare services and facilities.
Health Services Research
The integration of epidemiologic, sociological, economic, and other analytic sciences in the study of health services. Health services research is usually concerned with relationships between need, demand, supply, use, and outcome of health services. The aim of the research is evaluation, particularly in terms of structure, process, output, and outcome. (From Last, Dictionary of Epidemiology, 2d ed)
Regional Health Planning
Planning for health resources at a regional or multi-state level.
Communication
The exchange or transmission of ideas, attitudes, or beliefs between individuals or groups.
Communication Methods, Total
Utilization of all available receptive and expressive modes for the purpose of achieving communication with the hearing impaired, such as gestures, postures, facial expression, types of voice, formal speech and non-speech systems, and simultaneous communication.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Research Design
A plan for collecting and utilizing data so that desired information can be obtained with sufficient precision or so that an hypothesis can be tested properly.
Health Services Accessibility
The degree to which individuals are inhibited or facilitated in their ability to gain entry to and to receive care and services from the health care system. Factors influencing this ability include geographic, architectural, transportational, and financial considerations, among others.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Koncernkontoret workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Coworker

Carin Sjöström-Greenwood
FoU-koordinator, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Inger Hansson
FoU-koordinator, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Eva Larsson
FoU-koordinator, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal
Johanna Låstberg
Enhetschef, Skaraborgs sjukhus - FoU
Birgitta Bryngelsson
Administrativ koordinator/FoU-sekreterare, Staber och avdelningar
Ann Segerblom
FoU-koordinator, FoU-guide, Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

https://www.fou.nu/is/alfgbg/document/56691

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Det ökande behovet på svar på såväl nationella som regionala och även internationella frågeställningar (ex-vis EU-projekt) om hur mycket anslag som avsatts till olika typ av forskning. Processen för oss som frågeställningarna inkom till var mycket tidsödande tidigare. Därav tillkom min projektidé, främst för att frågeställningarna oftast inkom till mej som systemförvaltare för FoU i Sverige, men även för att systemadministratörer i övriga regionen fick frågeställningar på sina respektive anslag och likväl hade ett tidskrävande arbete då ansökningarna inte var indexerade för sökning. Sökningar fick alltså tidigare göras i ren fritext hos respektive anslaggivare för avgörande om anslagtilldelningen var aktuell för inkommande frågeställning.

Hitta forskningssatsningar för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/96851