Lars Hagberg, Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Lars Hagberg
profession:
Hälsoekonom
email:

Work

department:
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
workplace:
Box1324
phone number:
019 - 6027058
city:
70113 Örebro
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Medverkar i studier som jämför olika behandlingsformer. Är främst inriktad på sjukdomsförebyggande insatser.

Är huvudhandledare för:
Anna Philipson, doktorand vid Örebro universitet
Rebecka Runnamo, doktorand vid Örebro universitet

Är bihandledare för:
Stefan Lundqvist, doktorand vid Göteborgs universitet

orientation/description:
Kompletterar behandlingsforskning med ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Doctoral Thesis (1)

Article - Review (1)

 1. Hagberg LA, Lindholm L.
  Scand J Public Health 2006:34(6):641-53.
  Web of Science® citations 28

Article - Peer reviewed scientific (26)

 1. Alaie I, Philipson A, Ssegonja R, Hagberg L, Feldman I, Sampaio F, Möller M, Arinell H, Ramklint M, Päären A, von Knorring L, Olsson G, von Knorring AL, Bohman H, Jonsson U.
  BMJ Open 2019:9(3):e024939.
  Web of Science® citations 2
 2. Jansson MH, Cao Y, Nilsson K, Larsson PG, Hagberg L.
  Cost Eff Resour Alloc 2018:16:66.
  Web of Science® citations 0
 3. Wilhelmsson A, Roos M, Hagberg L, Wengström Y, Blomberg K.
  Eur J Oncol Nurs 2017:29:17-22.
  Web of Science® citations 4
 4. European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology 2016:2017 Feb;43(2):330-336.
  Web of Science® citations 6
 5. Sundberg T, Hagberg L, Zethraeus N, Wändell P, Falkenberg T.
  European Journal of Integrative Medicine 2014:6
  Web of Science® citations 2
 6. Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott P, Flacking R.
  BMC Pediatr 2013:13:73.
  Web of Science® citations 13
 7. Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott P, Flacking R, Hellstrom-Westas L.
  BMC Pediatr 2013:13:73:1-9.
  Web of Science® citations 13
 8. Journal of Hand Surgery - British and European Volume 2011:36(7):590-8.
  Web of Science® citations 12
 9. Eriksson MK, Hagberg L, Lindholm L, Malmgren-Olsson EB, Osterlind J, Eliasson M.
  Arch Intern Med. 2010:170(16):1470-9.
  Web of Science® citations 57
 10. Hagberg LA, Lindahl B, Nyberg L, Hellénius ML.
  Scand J Med Sci Sports 2009:19(5):740-7.
  Web of Science® citations 66
 11. Petterson IL, Hertting A, Hagberg L, Theorell T.
  J Occup Health Psychol 2005:10(2):110-20.
  Web of Science® citations 28

Report (2)

 1. Pettersson I, Hermansson L, Hagberg L, Larsholt G, Fredriksson C.
  Hjälpmedelsinstitutet; 2013.

Article - Other scientific (1)

 1. Månsdotter A, Ekman B, Feldman I, Hagberg L, Hurtig AK, Lindholm L.
  Appl Health Econ Health Policy 2017:15(4):437-440.
  Web of Science® citations 1

Other publications

Ekonomisk utvärdering av metoder att främja fysisk aktivitet, masteruppsats 20 poäng vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, 2002

Ska primärvården behandla med fysisk aktivitet? En hälsoekonomisk analys av MÅ BRA-projektet, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, 2002.

Utvärdering av hälsotorg på apotek – utvärdering av ett treårigt projekt på apoteket Hjorten, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, 2002. Medförfattare

Förebygga eller bota – Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvården, CDUST-rapport (fem landsting i Svealand), 2004. Medförfattare

Den goda med ojämlika hälsan. Liv och hälsa i Örebro län 2004, Örebro läns landsting, 2006. Medförfattare

Metoder att främja fysisk aktivitet, SBU, 2007. Medförfattare

Införande av fysisk aktivitet på recept i primärvården i Örebro län 2004-2006, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, 2007. Medförfattare

Fysisk aktivitet, matvanor och övervikt i Örebro län, rapport i samarbete mellan Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns landsting, 2007. Medförfattare

Äldres liv och hälsa, Liv och hälsa i Örebro län 2004, Örebro läns landsting, 2008. Medförfattare

Samhällsekonomiska effekter av samordnad rehabilitering och finansiell samordning, Örebro läns landsting, 2008.

Utvärdering av psoriasisskola, Örebro läns landsting, 2008.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (preliminär version), Socialstyrelsen, 2010. Medförfattare

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilUmeå universitetCost-effectiveness of the Promotion of Physical Activity in Health Care 2007

Education (free text)

Utbildningar
Förvaltningslinjen, Högskolan i Örebro1981
Master of Public Health, Umeå Universitet 2002

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Nuvarande anställningar


Hälsoekonom / forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län

Tidigare anställning


Ekonom, ekonomichef, Örebro läns landsting 1982-1999

Hälsoekonom, samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting 1999-2015

Forskningshandledare, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, 40% 2007-2015100% 1982

Internutbildning i ekonomi inom Örebro läns landsting,
50-100 timmar per år 1985-1998
Undervisning i ekonomi i vårdutbildningar, 5 timmar per år1985-1998
Undervisning i hälsoekonomi vid Örebro folkhögskola,
20 timmar per år 2001-2004
Sporadisk undervisning i hälsoekonomi vid Örebro och
Umeå Universitet 2003-ff
Undervisning vid Örebro universitet, ”ansvarig” för 5 poäng
i hälsoekonomi 2004

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-08-31 by Lars Hagberg |

User account for Lars Hagberg, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/user/12991?backref=project/237141/tutor_12991