Region Östergötland

Ansökningar

Du som söker ALF medel

Vid ansökan om Forsknings-ALF ska ingen blankett med underskrift skickas in. När du slutfört din ansökan visas texten "Ansökan är slutförd elektroniskt, väntar på handläggning!".

Du som vill ansöka om medel

Här ansöker du om projektmedel. Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in, klicka i menyn på menyvalet Ansökningar och sedan på undermenyn Ansöknings-formulär varefter du ser titlarna på de ansökningsformulär som är aktuella. Klicka sedan på rätt titel för att börja fylla i ansökningsformuläret.

Du kan även ta fram alla ansökningar där du står som sökande, medarbetare eller handledare genom att klicka på menyvalet Egna ansökningar. (Har du ansökningar hos flera anslagsgivare får du klicka på anslagsgivaren namn för att se dina ansökningar)

Du som ska granska, administrera och besluta ansökningar

Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Under menyn Ansökningar finner du som handlägger ansökningar undermenyer som leder till dina speciella uppgifter.

Du som ska skriva rapport

Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in, klicka i menyn på menyvalet Ansökningar och sedan på undermenyn Egna Ansökningar. Välj den ansökan som skall rapporteras och klicka på knappen Ändra. Här kan du också skriva ut efterfrågad Blankett.

Vill du komplettera i en avslutad ansökan; Efter att du har loggat in, klicka i menyn på menyvalet Ansökningar och sedan på undermenyn Egna Ansökningar. Välj under urval "Alla ansökningar". Även avslutade, ej aktiva ansökningar blir då synliga. Klicka på knappen "Ändra" i den ansökan du vill göra en komplettering.


Region Östergötland, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan