ELISPOT "T-cells test" som kompletterande teknik för laboratoriediagnostik av Borreliainfektion i spinalvätska | Application
ELISPOT "T-cells test" som kompletterande teknik för laboratoriediagnostik av Borreliainfektion i spinalvätska
Registration number: LIO-12525
Kommittén för Medicinsk FoU 2008 - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Marika Nordberg, 2007-10-01
Professional title at the time of application: Infektionsspecialist, doktorand
Work place at the time of application: Infektionskliniken, Akademiska, Uppsala
Last updated / corrected by: FoUU-gruppen Ledningsstaben, Region Östergötland, 2007-12-20
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Marika Nordberg
Infektionsspecialist, doktorand, Ålands centralsjukhus

Fortsättning på tidigare ansökan om KMFoU (föregående ansökan är elektronisk)

  1. LIO-5794 : ELISPOT "T-cells test" som kompletterande teknik för laboratoriediagnostik av Borreliainfektion i spinalvätska, Forskningsanslag Kommittén för Medicinsk FoU
    Granted, reminder Granted, reminder
    application started: 2005-10-11 , Applicant: Marika Nordberg, Ålands centralsjukhus
  2. LIO-12525 : ELISPOT "T-cells test" som kompletterande teknik för laboratoriediagnostik av Borreliainfektion i spinalvätska, Kommittén för Medicinsk FoU 2008 - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
    Rejected Rejected
    application started: 2007-10-01 , Applicant: Marika Nordberg, Ålands centralsjukhus

Handledare / Medarbetare

Supervisor

pia forsberg
professor emerita, Infektionskliniken i Östergötland, Avdelning för mikrobiologi och molekylär medicin

Christina Ekerfelt
Professor, Medicinska fakulteten
Roll i projektet:
Bihandledare
Produktionsenhet:
Klinisk Immunologi, IMK
Postadress:
Klinisk Immunologi, IMK, Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85 Linköping
Ingvar Eliasson
Överläkare, NU-sjukvården NÄL
Roll i projektet:
Bihandledare
Produktionsenhet:
Klinisk mikrobiologi och Immunologi
Postadress:
Klinisk mikrobiologi och Immunologi, Sölvegatan 23 221 85 Lund
Jan Ernerudh
Professor, överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum
Roll i projektet:
Immunolog
Produktionsenhet:
Kliniks immunologi, IMK
Postadress:
Klinisk Immunologi, IMK, Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85 Linköping

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Laboratoriediagnostik av Borreliainfektion kan i vissa fall vara problematisk. Odling och isolering av Borreliaspiroketen ur kroppsvätskor är i de flesta fall inte möjlig, sannolikt på grund av att spiroketen snabbt adhererar till vävnadsceller. Idag är bestämning av specifika antikroppar mot Borreiia det vanligaste sättet att verifiera infektionen laboratorietekniskt. Teknikerna som används för att bestämma antikroppar är behäftade med väldokumenterade falskt positiva reaktioner (speciellt beträffande IgM-antikroppar), åtminstone delvis orsakade av korsreaktivitet mellan flagellen hos Borrelia burgdorferi och andra spiroketer, men också med orelaterade bakterier. Dessutom förekommer falskt negativa resultat eftersom symtomatiska, seronegativa individer med Lyme borrelios har rapporterats i flera studier. Det har föreslagits att åtminstone 7% av alla fall med Lyme borreiios är seronegativa.
Vi har tidigare visat Borrelia specifika T-cells svar, demonstrerade genom bestämning av Borreliaspecifik utsöndring av T-cells cytokinet interferon-gamma (IFN-gamma) med en känslig ELISPOT-teknik, hos patienter med Lyme borreiios. Reaktiviteten var mest uttalad i spinalvätska. I detta projekt vill vi utvärdera om denna teknik i kliniska material skulle kunna komplettera den sedvanliga antikroppsdiagnostiken av neuroborreiios.

Borreliainfektion är mycket frekvent på Åland, där ca 50 % av den vuxna manliga befolkningen är seropositiva för Borreiia. Därför samarbetar vi i detta projekt med professor Dag Nyman och hans forskargrupp vid Ålands centralsjukhus. Alla tillgängliga spinalvätskeprov som tas från patienter med misstänkt Borre1iainfektion på Ålands centralsjukhus analyseras med "T-cells test".

Syfte med studien är att med ELlSPOT-teknik jämföra Borreliaspecifik utsöndring av interferon-gamma från mononukleära celler i spinalvätska från patienter med misstänkt neuroborrelios och kontrollpatienter utan Borreliainfektion, men med andra väldefinierade sjukdomar där spinalpunktion kan utföras som led i diagnostiken. Syftet är att utvärdera specificitet och sensitivitet för denna teknik.

Decision

Decision date: 2007-12-21

Decision 
Applied sum126 000
Granted sum0

ELISPOT "T-cells test" som kompletterande teknik för laboratoriediagnostik av Borreliainfektion i spinalvätska | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/12525