Reproduktionsendokrina effekter på vegetativa besvär hos män och kvinnor, samt på sexualitet hos användare av hormonell antikonception. | Application
Reproduktionsendokrina effekter på vegetativa besvär hos män och kvinnor, samt på sexualitet hos användare av hormonell antikonception.
Registration number: LIO-274731
FORTSÄTTNINGSANSÖKAN om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2013 (föregående ansökan elektronisk)
Application started by: Mats Hammar, 2012-05-14
Professional title at the time of application: Överläkare, professor
Work place at the time of application: Kvinnokliniken
Last updated / corrected by: Yvonne Jonsson, 2014-02-11
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Mats Hammar
Överläkare, professor, Kvinnokliniken

Välj in föregående års ansökan som denna ansökan är en fortsättning på

 1. LIO-125481 : Effekter av akupunkturbehandling på vegetativa besvär hos kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer, Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2011
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2010-05-25 , Applicant: Mats Hammar, Kvinnokliniken
 2. LIO-193461 : Mekansimer bakom vegetativa besvär och utveckling av behandlingar för sådana besvär hos kvinnor och män med och utan cancersjukdom, FORTSÄTTNINGSANSÖKAN om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2012 (föregående ansökan elektronisk)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2011-05-03 , Applicant: Mats Hammar, Kvinnokliniken
 3. LIO-274731 : Reproduktionsendokrina effekter på vegetativa besvär hos män och kvinnor, samt på sexualitet hos användare av hormonell antikonception., FORTSÄTTNINGSANSÖKAN om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2013 (föregående ansökan elektronisk)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2012-05-14 , Applicant: Mats Hammar, Kvinnokliniken

Delprojekt 1: Vegetativa besvär med värmevallningar och svettningar är mycket vanliga hos kvinnor efter menopaus och män som behandlas för prostatacancer men förekommer också hos män i allmänhet. Mekanismerna är oklara.Vi har hittat skillnader i dygnsutsöndring av den vasodilaterande neuropeptiden CGRP mellan kvinnor med och utan vegetativa besvär,sänkt CGRP-utsöndringen när kvinnor fått behandling av vallningar samt att CGRP stiger under vallning hos kvinnor och män. Vi har funnit att akupunktur och tillämpad avslappning minskar förekomsten av vegetativa besvär och i en liten randomiserad studie att motion minskade besvären hos dem som upprätthöll behandlingen.
Mål: att fastställa om plasma-CGRP bidrar till vegetativa symptom och om CGRP-antagonist eliminerar symptomen.
-att utveckla och utvärdera alternativa behandlingsformer (akupunktur, beteendeterapi i grupp resp via internet, motion) för vegetativa besvär hos kvinnor och män i allmänhet men också med bröst-och prostatacancer,
-att identifiera en symptomprofil som talar för minskande testosteronnivåer hos äldre män,
-att undersöka vilka kunskaper kvinnor har om menopausen och hormonbehandling, och vilka kunskaper de anser sig behöva.
Plan: 1. Pågående studie av hur internetmedierad tillämpad avslappnign minksar vegetetiva besvär och ökar välbefinnandet hos kvinnor med flusher och om detta visar sig effektivt vill vi studera samma typ av behandling på kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer. 2. Vi avser undersöka effekten av en nyligen funnen CGRP-antagonist hos män och kvinnor med flusher. Vi inleder med en termolabil djurmodell som vi nyligen utvecklat tillsammans med David Engblom och medarbetare.
3. I en studie har vi undersökt effekten på flusher och livskvalitet QoL) av två olika former av akupunkturbehandling av vegetativa besvär hos 40 män med prostatacancer. Studien har publicerats och resultaten avseende QoL har skickats in till tidskrift
4. 360 män från 3 vårdcentraler har undersöks för andra gången på 5 år avseende olika symptom som kan bero på minskande testosteronnivåer och samtidigt resultaten nyligen publicerade.
5. Vi planerar en stor multicenterstudie av fysisk aktivitet hos kvinnor med vegetativa besvär där vi avser följa flusher, sömn, livskvalietet, stämningsläge, syreuptagning, muskelstyrka, balans, kardiell funktion, muskelmasa, mängd brunt/gult fett och ev inflammationsparametrar.
Betydelse: Alternativa behandlingar mot vegetativa besvär, såsom akupunktur, tillämpad avslappning och motion eller CGRP-antagonister är angelägna fr.a.för patienter med bröst-eller prostatacancer men också för andra som inte kan eller önskar använda hormonell behandling. En symptomprofil som förutsäger lågt biotillgängligt testosteron är angelägen inför eventuell framtida testosteronsubstitution av äldre män.

Delprojekt 2: Under användande av kombinerade p-piller höjs syntesen av SHBG i levern vilket sänker fritt testosteron (F-T). Gestagenerna i kombinerade p-piller eller minipiller har egna mentala effekter, ibland medierade via androgenreceptorn. Dessa båda fenomen förklarar sannolikt att en vanlig biverkan av hormonell antikonception är försämrad sexuell lust. Ur läkemedelsregister kan vi finna kvinnor som bara hämtar ut ett rec på p-piller eller som byter och med enkät undersöka varför man slutat el byter. Vår hypotes är att många av dessa avbryter pga sämre lust. Detta är en förberedlse inför en prospektiv studie av p-piller och sexuell lust.
Vidare är övervikt ett allt större hälsoporblem och obesitaskirurgi används allt oftare. Under första året efter sådan operation bör en kvinna inte bli gravid och tillråds antikonception. På dessa kvinnor avser vi mäta sexualitet med validerat instrument och F-T före och efter op. Vi planerar också mäta sexualitet hos en grupp män före och efter op för övervikt. Deras SHBG kan ändras av förändrad levermetabolism men också pga minskad fettmassa som sänker östradiol/s.

Decision

Decision date: 2012-09-07

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Ange ALF-läkarens namn och kostnaden för äskade veckor
Agota Malmborg177,60059,2000 
Äskade medel i forskningsstöd (allmän forskningsersättning)
statistikerhjälp och laboratorieanalyser70,00000 
sum247,60059,2000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Kvinnokliniken

Contributes with 59200 SEK

Financial report

Financial report 
Granted sum
59,200
Paid sum
59,200
Returned sum
0

Reproduktionsendokrina effekter på vegetativa besvär hos män och kvinnor, samt på sexualitet hos användare av hormonell antikonception. | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/274731