Infektionskomplikationer efter mellannålsbiopsi av prostata
Registration number: LIO-205501
Forskningstöd för patientsäkerhetsforskning
Application started by: Anita Hällgren, 2011-05-31
Professional title at the time of application: Läkare
Work place at the time of application: Infektionskliniken i Östergötland, MC, US, Linköping
Last updated / corrected by: Beslut region Östergötland, 2011-09-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Anita Hällgren
Läkare, Infektionskliniken i Östergötland

Projektinformation

Ange vilken typ av medel ansökan avser

Medel för patientsäkerhetsforskning

Sammanfattning av forskningsprogram (inkl mål och syfte)

Bestämning av PSA i blod används med syfte att diagnosticera tidig prostatacancer. De patienter som har förhöjt PSA blir oftast remitterade till urolog för undersökning. För att verifiera prostatacancer krävs mellannålsbiopsier från prostata. Provtagningen av prostata sker med punktion via ändtarmens slemhinna med vägledning av transrektalt ultraljud. Cirka 1500 sådana undersökningar görs i Östergötland per år.
Den allvarligaste risken med prostatabiopsi är infektion, från en godartad afebril urinvägsinfektion över infektion med feber till manifest septiskt syndrom. Vid de senare kliniska bilderna krävs sjukhusvård och intravenös antibiotikabehandling. Dödsfall är beskrivna.
Antibiotikaprofylax kan minska risken för allvarlig infektion. Förstahandsmedlet är antibiotika i gruppen kinoloner, vilket också används i Östergötland.
Risken för infektion torde kunna härledas till patientfaktorer- de riskfaktorer som vanligen anges är tidigare eller pågående infektion i urinvägarna, blåstömningssvårigheter samt nedsatt immunförsvar.
En retrospektiv genomgång vid urologiska kliniken i Linköping har verifierat den trend som beskrivs från flera olika länder; ökad risk för infektion efter biopsi (ökning från ca 1% till 2.5-4%). De patienter som sjukhusvårdats efter biopsi i Östergötland har i stor utsträckning infekterats med koliforma bakterier med nedsatt känslighet för kinoloner. En sannolik orsak är att alltfler personer är bärare av resistenta tarmbakterier. Till detta bidrar sannolikt tidigare antibiotika, men även resande till länder med hög antibiotikaresistens.
Frågeställning:
Hur stor andel av män som undergår prostatabiopsi i Östergötland bär kinolonresistenta tarmbakterier?
Ger sådant bärarskap ökad risk för klinisk infektion efter prostatabiopsi?
Kan odlingar från faeces före prostatabiopsi identifiera patienter som löper risk för infektion efter biopsi?
Kan enkät avseende kända eller misstänkta riskfaktorer identifiera bärare av kinolonresistenta tarmbakterier?

Medarbetare

Medarbetare i projektet

Christer Ahlstrand
Överläkare, Urologiska kliniken
Roll i projektet:
Överläkare i urologi
Jon Forsberg
Urologiska kliniken i Östergötland
Roll i projektet:
ST-läkare i urologi.

Decision

Decision date: 2011-10-18

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum0

Title: Infektionskomplikationer efter mellannålsbiopsi av prostata, Forskningstöd för patientsäkerhetsforskning, Registration number: LIO-205501, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/lpr/205501