Summary and financial report of the applications

All applications - count

Type of applicationTotal (%)Year 2019Year 2018
  AppliedPendingGrantedRejectedCompletedAppliedPendingGrantedRejectedCompleted
Forskningstid disputerade0.0%     20020
Forskningstid för icke disputerade0.1%     100730
Lio - Foskningstid primärvården0.0%          
Strategiområde: Sjukvård och välfärd [ i ]0.6%     22011110
Forskningstid [ i ]1.1%1308503208240
Olav Axelsons minnesfond0.2%     20200
Forskningsstöd Naturvetenskaplig/annan examen [ i ]1.1%          
Stöd till disputerade Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken1.0%1414000150690
Stöd till Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken3.8%36360003302851
Stöd till HU-anställda med legitimerade vårdyrken1.8%12120001701522
Projektmedel inom Komplementär medicin0.3%          
Patientsäkerhetsforskning0.9%4400060420
Kommittén för medicinsk FoU [ i ]3.6%          
Forskningsveckor för disputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]0.3%          
Forskningsveckor för odisputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]1.1%          
Fortsättningsanslag forskningsveckor [ i ]0.4%          
Medel för Resebidrag [ i ]1.2%90540     
Medel för Gästforskare [ i ]0.4%2011010100
Stiftelseförvaltningen Region Östergötland [ i ]7.8%     64036280
ALF Resebidrag postdoktor vid annat universitet [ i ]0.2%1010010100
Stipendier för forskningsförberedande utbildning1.7%302280023023019
Stöd till klinisk doktorand ALF0.3%1100050410
Stöd för forskarstuderande AT-läkare0.7%7070050410
Stöd för forskarstuderande ST-läkare [ i ]5.5%59054505204930
Stöd för nydisputerade [ i ]0.6%          
Stöd för nydisputerad ALF [ i ]1.2%141400070340
Stöd för nydisputerad ALF - fortsättningsansökan [ i ]0.3%3300020110
Fortsättningsanslag [ i ]0.1%          
Stöd för disputerade ALF [ i ]0.8%4400050320
Stöd för disputerade ALF - fortsättningsansökan [ i ]0.2%     10100
Projektmedel LFoU [ i ]5.0%          
Projektmedel ALF (klinik) [ i ]43.4%1351350001845108711
Projektmedel ALF (centrala) [ i ]8.9%          
Projektmedel ALF (pedagogik)0.6%          
Utbildningsstöd [ i ]4.6%170710059045140
sum9 263361225111250548536018323

All applications - economy

Type of applicationSum (%)Year 2019Year 2018
 AppliedGrantedPaid
/Granted
Applied
thousand SEK
Pending
thousand SEK
Granted
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Repaid
thousand SEK
Applied
thousand SEK
Pending
thousand SEK
Granted
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Repaid
thousand SEK
Forskningstid disputerade0.0%0.0%-     645.00.00.0 0.0
Forskningstid för icke disputerade0.0%0.0%-      0  0
Lio - Foskningstid primärvården0.0%0.1%82.3%          
Strategiområde: Sjukvård och välfärd [ i ]0.7%0.9%26.7%     12 183.50.04 025.0478.10.0
Forskningstid [ i ]0.0%0.0%100.0% 0  0 0  0
Olav Axelsons minnesfond0.0%0.0%-     40.00.00.0 0.0
Forskningsstöd Naturvetenskaplig/annan examen [ i ]0.8%0.4%78.0%          
Stöd till disputerade Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken0.7%1.2%75.8%5 732.75 732.7  0.06 200.50.01 997.3235.10.0
Stöd till Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken0.7%1.9%70.9%4 475.84 475.8  0.03 843.00.02 178.0371.80.0
Stöd till HU-anställda med legitimerade vårdyrken0.5%1.4%83.1%1 849.01 849.0  0.02 752.80.01 722.0476.098.0
Projektmedel inom Komplementär medicin0.1%0.2%100.0%          
Patientsäkerhetsforskning0.9%0.8%71.0%2 216.82 216.8  0.03 839.40.0900.0 0.0
Kommittén för medicinsk FoU [ i ]0.9%1.2%92.6%          
Forskningsveckor för disputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]0.1%0.2%99.9%          
Forskningsveckor för odisputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]0.2%0.2%100.0%          
Fortsättningsanslag forskningsveckor [ i ]0.1%0.3%93.5%          
Medel för Resebidrag [ i ]0.5%1.3%84.0%2 574.30.01 000.0 0.0     
Medel för Gästforskare [ i ]0.6%1.2%89.0%2 792.20.0500.0 0.0796.00.0500.0154.90.0
Stiftelseförvaltningen Region Östergötland [ i ]3.0%1.8%62.7%     12 632.40.0867.726.30.0
ALF Resebidrag postdoktor vid annat universitet [ i ]0.5%0.7%86.2%1 718.50.0800.0 0.01 551.00.0800.0693.80.0
Stipendier för forskningsförberedande utbildning0.1%0.3%93.8%538.527.0457.5322.50.0462.00.0456.0456.00.0
Stöd till klinisk doktorand ALF0.2%0.6%58.0%34.034.0  0.02 511.00.01 440.0 0.0
Stöd för forskarstuderande AT-läkare0.0%0.0%- 0  0 0  0
Stöd för forskarstuderande ST-läkare [ i ]0.0%0.0%- 0  0 0  0
Stöd för nydisputerade [ i ]0.1%0.3%97.6%          
Stöd för nydisputerad ALF [ i ]1.1%2.5%76.8%8 061.88 061.8  0.04 258.00.01 731.033.50.0
Stöd för nydisputerad ALF - fortsättningsansökan [ i ]0.2%0.5%76.3%825.2825.2  0.0591.10.0325.0 0.0
Fortsättningsanslag [ i ]0.1%0.4%99.4%          
Stöd för disputerade ALF [ i ]1.2%2.9%65.4%3 017.13 017.1  0.05 243.50.03 275.1165.60.0
Stöd för disputerade ALF - fortsättningsansökan [ i ]0.3%1.1%57.1%     1 895.30.01 263.623.00.0
Projektmedel LFoU [ i ]1.7%0.0%100.0%          
Projektmedel ALF (klinik) [ i ]81.0%67.3%89.6%136 465.9136 465.9  0.02 466 310.22 312 230.348 625.012 458.70.0
Projektmedel ALF (centrala) [ i ]3.6%10.4%98.8%          
Projektmedel ALF (pedagogik)0.3%0.1%96.7%          
Utbildningsstöd [ i ]0.0%0.0%- 0  0 0  0
sum5 312 461.4948 190.187.2%170 301.9162 705.42 757.5322.50.02 525 754.72 312 230.370 105.715 572.998.0

Granted applications transferred to the respective management - economics

Economy group / Type of applicationSum (%)Year 2019Year 2018
 GrantedPaid
/Granted
Granted
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Repaid
thousand SEK
Granted
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Repaid
thousand SEK
Other economy groups83.1%89.2%322.5322.50.054 484.714 683.298.0
Other applications0.0%25.0%      
Lio - Foskningstid primärvården0.1%82.3%      
Strategiområde: Sjukvård och välfärd [ i ]0.7%20.0%   2 955.0400.00.0
Forskningsstöd Naturvetenskaplig/annan examen [ i ]0.2%75.5%      
Stöd till disputerade Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken0.9%82.0%   1 581.3235.10.0
Stöd till Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken1.3%81.9%   1 452.0239.80.0
Stöd till HU-anställda med legitimerade vårdyrken0.8%90.2%   1 008.0476.098.0
Projektmedel inom Komplementär medicin0.1%100.0%      
Patientsäkerhetsforskning0.6%82.4%   650.0 0.0
Kommittén för medicinsk FoU [ i ]0.9%97.8%      
Forskningsveckor för disputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]0.1%99.9%      
Forskningsveckor för odisputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]0.2%100.0%      
Fortsättningsanslag forskningsveckor [ i ]0.2%99.2%      
Medel för Resebidrag [ i ]1.0%94.8%      
Medel för Gästforskare [ i ]1.0%96.1%   500.0154.90.0
Stiftelseförvaltningen Region Östergötland [ i ]1.5%76.3%   26.326.30.0
ALF Resebidrag postdoktor vid annat universitet [ i ]0.5%97.3%   800.0693.80.0
Stipendier för forskningsförberedande utbildning0.2%99.7%322.5322.50.0456.0456.00.0
Stöd till klinisk doktorand ALF0.4%73.2%   425.0 0.0
Stöd för nydisputerade [ i ]0.2%98.0%      
Stöd för nydisputerad ALF [ i ]2.2%80.3%   1 731.033.50.0
Stöd för nydisputerad ALF - fortsättningsansökan [ i ]0.4%95.3%      
Fortsättningsanslag [ i ]0.2%98.7%      
Stöd för disputerade ALF [ i ]2.6%65.0%   3 275.1165.60.0
Stöd för disputerade ALF - fortsättningsansökan [ i ]0.7%68.9%      
Projektmedel LFoU [ i ]0.0%100.0%      
Projektmedel ALF (klinik) [ i ]56.6%90.3%   39 625.011 802.10.0
Projektmedel ALF (centrala) [ i ]9.2%99.5%      
Projektmedel ALF (pedagogik)0.1%99.3%      
Länssjukvård12.0%90.3%   6 537.6806.30.0
Strategiområde: Sjukvård och välfärd [ i ]0.1%75.3%   300.078.10.0
Forskningstid [ i ]0.0%100.0%      
Forskningsstöd Naturvetenskaplig/annan examen [ i ]0.1%85.3%      
Stöd till disputerade Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken0.3%71.0%   416.0 0.0
Stöd till Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken0.3%73.6%   418.0132.00.0
Projektmedel inom Komplementär medicin0.0%100.0%      
Patientsäkerhetsforskning0.1%64.7%   50.0 0.0
Kommittén för medicinsk FoU [ i ]0.1%98.2%      
Forskningsveckor för disputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]0.0%100.0%      
Forskningsveckor för odisputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]0.0%100.0%      
Fortsättningsanslag forskningsveckor [ i ]0.1%100.0%      
Medel för Resebidrag [ i ]0.1%97.8%      
Medel för Gästforskare [ i ]0.1%100.0%      
ALF Resebidrag postdoktor vid annat universitet [ i ]0.1%100.0%      
Stöd till klinisk doktorand ALF0.0%18.6%   190.0 0.0
Stöd för nydisputerade [ i ]0.1%100.0%      
Stöd för nydisputerad ALF [ i ]0.2%59.5%      
Stöd för nydisputerad ALF - fortsättningsansökan [ i ]0.0%93.3%      
Fortsättningsanslag [ i ]0.2%100.0%      
Stöd för disputerade ALF [ i ]0.2%100.0%      
Stöd för disputerade ALF - fortsättningsansökan [ i ]0.3%50.5%   1 263.623.00.0
Projektmedel LFoU [ i ]0.0%-      
Projektmedel ALF (klinik) [ i ]8.8%92.1%   3 900.0573.30.0
Projektmedel ALF (centrala) [ i ]0.8%100.0%      
Primärvård0.0%100.0%      
Stöd till Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken0.0%100.0%      
Övriga ej privata2.1%87.1%   1 984.083.30.0
Strategiområde: Sjukvård och välfärd [ i ]0.1%28.0%   770.0 0.0
Forskningsstöd Naturvetenskaplig/annan examen [ i ]0.0%98.2%      
Stöd till Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken0.0%100.0%      
Stöd till HU-anställda med legitimerade vårdyrken0.5%75.8%   714.0 0.0
Patientsäkerhetsforskning0.0%0.0%      
Projektmedel ALF (klinik) [ i ]1.2%96.1%   500.083.30.0
Projektmedel ALF (centrala) [ i ]0.2%100.0%      
Projektmedel ALF (pedagogik)0.1%100.0%      
Privata0.0%100.0%      
Projektmedel inom Komplementär medicin0.0%100.0%      
Managment not assigned0.5%62.8%      
Projektmedel inom Komplementär medicin0.0%100.0%      
Patientsäkerhetsforskning0.0%100.0%      
Kommittén för medicinsk FoU [ i ]0.0%0.0%      
Medel för Resebidrag [ i ]0.0%100.0%      
Medel för Gästforskare [ i ]0.1%42.4%      
Stiftelseförvaltningen Region Östergötland [ i ]0.0%0.0%      
Stöd för nydisputerad ALF [ i ]0.1%0.0%      
Fortsättningsanslag [ i ]0.0%100.0%      
Projektmedel ALF (centrala) [ i ]0.3%75.4%      
Projektmedel ALF (pedagogik)0.0%100.0%      
sum948 190.187.2%322.5322.50.063 006.315 572.998.0

Granted applications transferred to the respective management - payments

Type of applicationTotalRegisteredYear 2019Year 2018
 Paid
thousand SEK
Sum thousand SEKPaid
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Lio - Foskningstid primärvården725.4  309.1
Strategiområde: Sjukvård och välfärd [ i ]2 328.1 478.11 236.2
Forskningstid [ i ]450.0 249.5200.5
Forskningsstöd Naturvetenskaplig/annan examen [ i ]2 729.6 37.1355.8
Stöd till disputerade Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken8 761.1 1 129.0933.9
Stöd till Region Östergötland-anställda med legitimerade vårdyrken12 608.9 894.41 696.4
Stöd till HU-anställda med legitimerade vårdyrken10 816.998.0770.01 265.3
Projektmedel inom Komplementär medicin1 897.0   
Patientsäkerhetsforskning5 052.5 408.0830.7
Kommittén för medicinsk FoU [ i ]10 107.4   
Forskningsveckor för disputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]1 445.2   
Forskningsveckor för odisputerade med 3-årig vårdutbildning [ i ]2 172.0   
Fortsättningsanslag forskningsveckor [ i ]2 545.3   
Medel för Resebidrag [ i ]10 018.3  960.0
Medel för Gästforskare [ i ]10 072.5 154.91 006.5
Stiftelseförvaltningen Region Östergötland [ i ]10 805.7 201.2698.4
ALF Resebidrag postdoktor vid annat universitet [ i ]5 818.8 693.8812.8
Stipendier för forskningsförberedande utbildning2 347.5 382.5396.0
Stöd till klinisk doktorand ALF3 033.0 294.71 067.3
Stöd för nydisputerade [ i ]2 561.3   
Stöd för nydisputerad ALF [ i ]18 126.0 425.3870.3
Stöd för nydisputerad ALF - fortsättningsansökan [ i ]3 599.3 110.5474.5
Fortsättningsanslag [ i ]3 315.1   
Stöd för disputerade ALF [ i ]17 797.7 458.01 510.1
Stöd för disputerade ALF - fortsättningsansökan [ i ]6 132.9 460.832.3
Projektmedel LFoU [ i ]317.4   
Projektmedel ALF (klinik) [ i ]571 728.0179.724 669.147 309.6
Projektmedel ALF (centrala) [ i ]97 738.3   
Projektmedel ALF (pedagogik)1 353.6   
sum826 409.4277.731 816.861 966.0

Statistics of applications 2019-2018, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/statistik