Medel för gästforskare

Gästforskare 2014 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 3 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-421071Hur kan ABIS registerdata användas för att studera nutritionens betydelse för uppkomst av immunmedierade sjukdomar och obesitas hos barn?Johnny Ludvigsson - - - 634 000500 000 -
LIO-425961Medicinsk simulerings forskning med fokus på utformning, användarvänlighet och utvärdering.Stefan Redeén - - - 1 065 0000 -
LIO-425981Nutrition, fetma och cancer i ett livscykelperspektiv - Forskningsutbyte med New York UniversityMattias Ekstedt - - - 500 000500 000 -

Gästforskare 2013 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 2 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-345041Mekanism och klinisk-patologiska tillämpningar av makrofag apoptos vid atherogenesis:
Immuna kopplingar av lysosomala cathepsins och järn vid kronisk inflammation
Ximing Yuan - - - 580 5300 -
LIO-345171Holistisk utveckling av hudtumörprocess i ÖstergötlandChris Anderson - - - 308 0000 -

Gästforskare 2012 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 2 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-258401Fetal hemoglobin in development of multidrug resistance cancer cellsKourosh Lotfi - - - 739 0000 -
LIO-304411Tarmbarriärens betydelse för utvecklingen av inflammatorisk tarmsjukdomJohan Dabrosin Söderholm - - - 327 000327 000 -

Gästforskare 2011 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 3 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-182591Forskning inom medicinsk simulering.Stefan Redeén - - - 2 110 000640 000 -
LIO-188411Farmakogenetiska studier vid lungcancerCurt Peterson - - - 612 4000 -
LIO-189761Neuroimaging (MR, fMRI, MRS) vid hypersomni, afasi, MS, central smärta, irritabel tarm, beroende, ADHD och epilepsi: fortsatt utveckling av neurofysiologiska och topografiska frågeställningar med fokus på insulära hjärnbarken samt temperaturreglering. Ansökan om fortsatta gästforskarmedel.Anne-Marie Landtblom - - - 1 808 000678 000 -

Gästforskare 2010 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 1 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-113981Factors influencing self-care management in patients with chronic disease with special focus on patients with heart failure - a descriptive and interventional studyAnna Strömberg - - - 364 0000 -

Gästforskare 2009 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 3 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-51091Förbättring och validering av nya kliniska avbildningstekniker med datortomografi och magnetkamera för större patientnytta.Anders Persson - - - 375 000300 000 -
LIO-51631Neuroimaging (MR, fMRI, MRS) vid hypersomni, afasi, MS och central smärta: en utveckling av neurofysiologiska och topografiska frågeställningar.Anne-Marie Landtblom - - - 841 214700 000 -
LIO-79591Innovativa nukleosidanaloger för cancerterapi; farmakologiska studier På nukleosidanaloger for individualisering av behandlingKourosh Lotfi - - - 879 2000 -

Gästforskare 2008 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 4 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-13592The influence of exercise and gender on stresshormones and growth factors in the brain!Susanne Hilke - - - 14 0000 -
LIO-24551Farmakogenetiska studier av tiopuriner - för skräddarsydd behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och barnleukemiCurt Peterson - - - 957 205592 300 -
LIO-27581Implementering av en röstbehandlingsmetod med resonansrör samt en jämförelse med traditionell röstbehandling: utveckling av evidensbaserade behandlingsmetoder inom logopediAnita McAllister - - - 342 500333 000 -
LIO-27611Corneala sjukdomstillstånd och transplantation : in-vivo konfokalmikroskopiteknikens användningmöjligheterPer Fagerholm - - - 354 5000 -

Gästforskare 2007 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 1 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-10061Utvärdering av biosyntetiska hornhinnor efter implantation på människaPer Fagerholm - - - 579 036500 000 -

Gästforskare 2006 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 5 st
DiarienrProjekttitelSökandenGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-6807Biokemiska och kliniska aspekter på taurinConny Nordin - - - 365 000350 000 -
LIO-8123Förbättringskunskap i vården och i yrkesutbildningar inom vård och medicin. Fokusering på datoriserad patientjournal, patientsäkerhet samt interprofessionellt lärandeLena Öhman - - - 732 000318 000 -
LIO-8176Farmakogenetiska studier av tiopuriner - för skräddarsydd behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och barnleukemiCurt Peterson - - - 442 370320 000 -
LIO-8431Primära muskelcellkulturer från diagnostiska biopsier. Undersökning av specifika tillväxtkaraktäristika och medicineffekter.
Användning av kortlivade isotoper.
Olof Danielsson - - - 984 000490 000 -
LIO-8491Ökad delaktighet i hjärtsviktsvården för patienter med hjärtsvikt och deras anhöriga med fokus på egenvård, livskvalitet och mentalt välbefinnande.Anna Strömberg - - - 324 200300 000 -

Gästforskare 2005 - inkomna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 4 st

DiarienrProjekttitelSökandeGästforskareStartSlutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-4567Utvärdering av ökad delaktighet i hjärtsviktsvården för patienter med hjärtsvikt och deras anhöriga, speciellt med fokus på egenvård och livskvalitet.Anna Strömberg - - - 319 875210 0002006-09-25
LIO-4584MRT-studier av lungcirkulationenÖrjan Smedby - - - 512 0500
LIO-4622Trombocytfunktion och koagelstruktur vid hjärt- och kärlsjukdomar – påverkan av inflammatoriska processer och relation till trombosrisk.Tomas Lindahl - - - 740 0000
LIO-5271Påverkan av arakidonsyras metaboliter på viabilitet och degeneration av muskelfibrer från patienter med muskeldystrofier.
In vitro cellkulturstudier.
Olof Danielsson - - - 1 188 072750 0002007-03-28

PublishedDocument information: Medel för gästforskare | Last modified: 2014-05-13 by Anna Lena Nylander

Medel för gästforskare, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/document/1940