Resebidrag 2005-2012

Resebidrag 2014 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkomna ansökningar är 9 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-417841Genetic changes in congenital heart diseaseCecilia Gunnarsson - - 513 875513 875 -
LIO-418661Livskvalitet och hanteringsförmåga innan och efter hjärt- eller lungtransplantation ur ett patient- och närståendeperspektivenSusanna Ågren - - 126 28051 852 -
LIO-419401Kompetens- och teamutveckling barnortopediMattias Anderson - - 69 5000 -
LIO-423351Betydelsen av mikroRNA vid spridning av cancerLinda Bojmar - - 187 3000 -
LIO-425951Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical
School, Ann Arbor, MI, USA (Tillagg till ansokan LIO-337581)
Charlotta Enerbäck - - 136 0000 -
LIO-426031Oculoplastik och medicinsk retina: observership på Moorfield Eye HospitalPierfrancesco Mirabelli - - 164 000164 000 -
LIO-426541Implementering av riktlinjerPetra Dannapfel - - 82 00082 000 -
LIO-433161Is physical exercise detrimental in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathyMeriam Åström Aneq - - 542 770400 000 -
LIO-435741Akut behandling av patienter med hjärtinfarkt.
-Med fokus på kvalitetsregisterdata.
Joakim Alfredsson - - 1 494 495400 000 -

Resebidrag 2013 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkomna ansökningar är 4 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-337581Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USACharlotta Enerbäck - - 616 000591 000 -
LIO-343241Towards Improved Understanding of Evidence-Based Physiotherapy PracticePetra Dannapfel - - 89 9588 334 -
LIO-344191Nackspecifik träning med eller utan beteendemedicinsk intervention jämfört med FaR vid kronisk WADMaria Landén Ludvigsson - - 95 8940 -
LIO-345131Septic cardiomyopathy in ICU patients - observational studies on occurrence, biology and outcome.Lina De Geer - - 15 0000 -

Resebidrag 2012 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Sista ansökningsdag 1 oktober

Antal inkomna ansökningar är 2 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-300481Hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård för patienter vårdade för sepsis – kan vi vända en negativ trend med hjälp av PIRO modellen?Lotti Orwelius - - 276 802212 410 -
LIO-315381Medicinsk Retina och Uveit: fördjupning och utveckling.Pierfrancesco Mirabelli - - 60 0000 -

Sista ansökningsdag 1 april

Antal inkomna ansökningar är 10 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-258501Ett barnvänligare IVAJessica Larsson Viksten - - 186 9340 -
LIO-260151The role of Notch1 in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, and its Relation to Survivin.Lovisa Farnebo - - 636 0200 -
LIO-260511Självskattad hälsorelaterad livskvalitet, post traumatisk stress, minnen och ångest hos intensivvårdspatienter som vårdats för sepsis - en multicenter studie (del II i PIRO projektet).Lotti Orwelius - - 307 0680 -
LIO-261351Ny metod för att särskilja olika ESBL-typer som ofta kommer till Sverige via adoptivbarn från Asien

Control of The Outbreak of Multiple Resistant Bacteri

Hong Yin - - 23 0000 -
LIO-261471Implanterbar defibrillator (ICD) ur ett livsperspektiv; patienters och närståendes förhållningssätt till utveckling av hjärtsjukdomen, ICD-behandlingen och livets slutIngela Thylén - - 296 000200 000 -
LIO-264661Betydelsen av autoantikroppar mot C-reaktivt protein för eliminering av apoptotiskt cellmaterial: Implikationer för patogenes vid systemisk lupus erytematosusChristopher Sjöwall - - 15 15015 150 -
LIO-264891Utveckling av biologiskt framställda senor för rekonstruktion efter allvarlig handskada - Optimization of Human Tendon Tissue EngineeringSimon Farnebo - - 683 700300 000 -
LIO-266961Surge capacity i anestesisjuksköterskans perspektivAnnika Bergström - - 116 5180 -
LIO-267001Surge capacity i anestesisjuksköterskans perspektivBritt-Marie Kjellman - - 118 5190 -
LIO-268491In-depth autoantibody analysis: a means to individualize pharmacotherapy in rheumatoid arthritis?Alf Kastbom - - 91 70091 700 -

Resebidrag 2011 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 14 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-183401Titel på abtract (se bifogad fil)
Prediction of biventricular versus univentricular circulation in fetal diagnosis
Oskar Svensson - - 6 5000 -
LIO-185381Singapore FellowshipAnna-Carin Lundin - - 441 36154 000 -
LIO-186451Ryggmärgsskaderehabilitering i tidigt skede med fokus på utveckling av intensiv- och intermediärvårdWolfram Antepohl - - 71 59371 593 -
LIO-186521Auskultation på PET/CT center Rikshospitalet Köpenhamn för bättre förståelse av olika undersökningsmedtoder med cyklotronproducerade radioaktiva läkemedel samt inför installation av cyklotron i LinköpingGunnar Lindblom - - 382 58033 630 -
LIO-189791Utveckling av biologiskt framställda senor för rekonstruktion efter allvarlig handskada (Optimization of Human Tendon Tissue Engineering )Simon Farnebo - - 497 76040 000 -
LIO-189801Potentiation of radiation, cisplatin and cetuximab by blocking of survivin and increased understanding of cancer stem cells in head and neck cancerLovisa Farnebo - - 433 988200 000 -
LIO-189941Införa funktionen som Avancerad Specialist sjuksköterska vid klinikerna.Marie Stenlund - - 362 0000 -
LIO-189971Införa funktionen som Avancerad Specialistsjuksköterska vid Kirurgkliniken, ViN, Landstinget i Östergötland.Christina Ahl Jonsson - - 299 3630 -
LIO-190331Införa funktionen som Avancerad Specialistsjuksköterska vid Kirurgkliniken, ViN, Landstinget i Östergötland.Linda Sillén - - 299 3630 -
LIO-190441Kirurgisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdomPär Myrelid - - 543 511240 000 -
LIO-231921Studier av kommunikationen mellan hjärna och tarm med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI). Utvärdering av hypnosbehandling vid Irritable Bowel Syndrome (IBS).Mats Lowén - - 226 790226 790 -
LIO-233511SoundMate studien. Ljudanalys av mekaniskt hjälphjärtaLaila Hübbert - - 115 8000 -
LIO-233771Clinical application and understanding of oVEMP.Mikael Schulin - - 137 000137 000 -
LIO-233851Realtidsstudier av narkosmedels påverkan på nervcellens cytoskelettKarin Björnström Karlsson - - 236 6000 -

Resebidrag 2010 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 12 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-110031Primary Health Care in rural tropical Ecuador after the constitutional reform - improvements or aggravation in the access to health care for the poorest?

Primärvård i Ecuadors landsbyggd efter konstitutionsreformen - förbättring eller försämring av tillgång till vården för de fattigaste

Martin Eckhardt - - 25 2500 -
LIO-111461Studier av kommunikationen mellan hjärna och tarm med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI). Utvärdering av hypnosbehandling vid Irritable Bowel Syndrome (IBS).Mats Lowén - - 109 178109 000 -
LIO-112751Primärvård i Ecuador:
Patientens symtom, föreställningar och diagnoser
Michael von Schickfus - - 86 0000 -
LIO-113301Studier av kommunikationen mellan hjärna och tarm med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (f-MRI). Utvärdering av hypnosbehandling vid irritable bowel syndrome (IBS)Susanna Walter - - 124 000114 000 -
LIO-113941Project 1: Platelet reactivity and the inflammatory response in diabetic and non-diabetic obese patients with coronary heart disease
Project 2: Platelet reactivity and the inflammatory response in major depression
Petter Järemo - - 318 6000 -
LIO-114081Utveckling av operationsteknik för vaginoplastik på transexuellaJohan Thorfinn - - 73 79273 000 -
LIO-114151Praktisk och teoretisk fortbildning vad gäller handläggandet av nekrotiserande enterokolit och small intestinal bowel perforation hos extrempremturerCarin Widén - - 239 5830 -
LIO-114331Utveckling av operationsteknik för vaginoplastik på transexuellaGunnar Kratz - - 30 00030 000 -
LIO-145771Hur utveckla det anestesiologiska omhändertagandet av barnkirurgiska patienter - vad kan vi lära av ett världsledande barnsjukhus?Matti Nyström - - 397 802303 518 -
LIO-150051Ortopedisk traumaverksamhet på US - förbättringar genom internationell kunskapsinhämtning.Jörg Schilcher - - 204 500101 500 -
LIO-150481Assessment of thickness of the Bowman’s layer comparing in vivo and sample tissueJohan Germundsson - - 22 0000 -
LIO-159081Tuberkulös uveit: nya karakteristika för en gammal sjukdomPierfrancesco Mirabelli - - 151 386151 386 -

Resebidrag 2009 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 5 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-46641Har depression en negativ påverkan på hjärtsviktspatienternas egenvårdsförmåga?Peter Johansson - - 268 511250 000 -
LIO-48451Approved Personal Dosimetry for Medical Personnel using Direct Ion Storage
Dosimeters
Magnus Gårdestig - - 11 5000 -
LIO-78221Auskultaions resa till Universitetssjukhuset i Basel, Schweiz.Peter Ohannessian - - 153 900112 600 -
LIO-82611Konferens, poster, samt studiebesök i San Diego 2010Åsa Kastbom - - 22 0000 -
LIO-84291Randutbildning Neonatal IntensivvårdIngela Danielsson - - 161 0000 -

Resebidrag 2008 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 11 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-13574Införskaffande av specialkompetens inom barnanestesi.Jessica Larsson - - 68 0400 -
LIO-13665BrännskadevårdFredrik Huss - - 412 00083 000 -
LIO-13771Tjänstgöring på Barnhjärtcentrum i LundBarbara Graffmann - - 59 0960 -
LIO-13837Betydelsen av inflammation och koagulation för utveckling av kronisk lungsjukdom hos för tidigt födda barn.Elisabeth Olhager - - 378 120287 000 -
LIO-13849Analys av biokemiska markörer för hjärtsvikt med hjälp av mikroblodproverUrban Alehagen - - 80 5800 -
LIO-33051Metodutveckling av Manoscan High-Resolution manometry.Linda Loftås - - 1 0000 -
LIO-33151Problembaserat lärande som bas för klinisk handledning.Karin Siwe - - 113 30667 000 -
LIO-34371Metodutveckling av Manoscan High-resolution manometryEva-Lotta Boberg - - 1 0000 -
LIO-34641Metodutveckling av Manoscan, High resolution manometri.Carina Malmström - - 1 0000 -
LIO-34991IL7 Counteraction With Notch Signaling Followed By EBF1 Expression Marks The B-cell Commitment in CLP StageSasan Zandi - - 20 5000 -
LIO-35891Effekter av träning i grupp respektive individuellt
på inkontinens, aktivitetsnivå och livskvalitet hos kvinnor efter gynekologisk cancersjukdom i Canada och Sverige
Anna Enblom - - 338 565232 000 -

Resebidrag 2007 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 8 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-10135Studie- och utbytes resa (inom ramen för ett pågående projekt inom Komplementärmedicin) till institutioner i Kina där Traditionell Kinesisk Medicin bedrivsAna Maria Solari - - 74 0820 -
LIO-10162Är epiduralt tillförda läkemedel för analgesi och anestesi säkra neonatalt? En experimentell djurmodell.David Westin - - 278 360275 000 -
LIO-10199HYPERSLEEP: En prospektiv multicenterstudie om hypertoni och sömnrelaterade andningsstörningar i primärvårdMartin Ulander - - 21 5000 -
LIO-11411Experimental Assessment of Novel Annuloplasty Rings to Treat Ischemic Mitral RegurgitationJohn-Peder Escobar Kvitting - - 321 537320 000 -
LIO-11647Analys av genetiska markörer för kranskärlssjukdomar med moderna molekylärbiologiska teknikerMajid Osman - - 290 737290 000 -
LIO-11883Swedish Ethiopian Course in Tropical Infectious DiseasesJens Raffelsberger - - 119 2450 -
LIO-12062Fellowship oprtopedi Flinders medical centre, Adelaide, AustralienOlof Strömmer - - 206 0000 -
LIO-12109DEVELOPMENT OF TISSUE ENGINEERED TENDON GRAFTS: AN EVALUATION OF APPROPRIATE SCAFFOLDS, CELL TYPES AND BIOMECHANICAL PROPERTIESJohan Thorfinn - - 499 758290 000 -

Resebidrag 2006 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 5 st
DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-6641Effekten av fysisk aktivitet på tillväxthormoner, cellproliferation och hippocampus-relaterat minne och dess interaktioner med corticotrophin releasing hormoneSusanne Hilke - - 140 652140 652 -
LIO-6772Forskningsvistelse på Peter Munk Cardiac Centre, Division of Cardiovascular Surgery, Toronto General Hospital, Toronto, KanadaÉva Tamás - - 42 54140 000 -
LIO-8802Tillväxstörningar hos barn och ungdommarMia Häggstrand - - 17 1500 -
LIO-8816Spactisitet i övre extremiteten hos barnThomas Hansson - - 29 1500 -
LIO-8823Kärlnybildning (angiogenes) från kylförvarade ven allografter i en vävnadsodlingsmodell in vivoJohann Zdolsek - - 110 30070 000 -

Resebidrag 2005 - inkommna ansökningar sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal inkomna ansökningar är 8 st

DiarienrProjekttitelSökandeBeräknad projektstartBeräknat projektslutSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-4431International Symposium in Myelodysplastic SyndromaPetar Antunovic - - 35 0000 -
LIO-4557Tjänstgöring på den neonatala intensivvårdsavdelningen i UppsalaThomas Abrahamsson - - 208 68016 600 -
LIO-4586Elektrofysiologi samt Kateterburen ablation av hjärtarytmieranders jönsson - - 1 047 9160 -
LIO-4587Experimentella och epidemiologiska antibiotikastudier med inriktning mot resistensproblem hos grampositiva bakterier - betydelsen av biofilm för vårdrelaterade infektioner.Anita Hällgren - - 102 120100 000 -
LIO-5352Rekonstruktiv kirurgi efter förlossninssgador och bäckenbottentraumaEva Uustal - - 84 46050 000 -
LIO-5453Bedömning av vänsterkammarfunktion - från normalfysiologi till hjärtkirurgiCarl-Johan Carlhäll - - 300 295300 000 -
LIO-5588Rekonstruktionskirurgi av käkar och ansikte efter tumörresektion.Martin Bengtsson - - 258 690157 000 -
LIO-5656Anestesimedels verkningsmekanismerKarin Björnström Karlsson - - 278 600275 000 -

PublishedDocument information: Resebidrag 2005-2012 | Last modified: 2014-05-27 by Agneta Linghag

Resebidrag 2005-2012, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/document/1941