Beviljade ansökningar

Inkomna och beviljade ansökningar Region Östergötland

Rapporterna uppdateras i realtid. De innehåller endast ansökningar som är elektroniskt slutförda, d v s inskickade.

LFoU-medel 2008

Attachments

pdf document Fortsättningsansökning 2018.pdf
Fortsättningsanslag på redan beviljat 1-årsanslag (2018). Lista över beviljade projekt och kliniktillhörighet.
File size: 108 kB
pdf document Nya ansökningar 2018 .pdf
Nya projektansökningar för 2018
File size: 101 kB
pdf document Rekvisition av beviljade medel 2018.pdf
Rekvisition för redan beviljade medel för 2018
File size: 93 kB
pdf document Beviljade ansökningar Forsknings- ALF 2019 (Nya).pdf
Nya projektansökningar 2019
File size: 109 kB
pdf document Beviljade ansökningar Forsknings-ALF 2019(fortsättning).pdf
Fortsättningsanslag på redan beviljat 1-årsanslag (2019). Lista över beviljade projekt och kliniktillhörighet
File size: 122 kB
pdf document Beviljade ansökningar Forsknings-ALF 2019 (beviljad tidigare år).pdf
Beslut tidigare beviljade medel för 2019
File size: 108 kB
pdf document Beviljade ansökningar forsknings-ALF 2020.pdf
Alla beviljade ansökningar för 2020
File size: 145 kB
PublishedDocument information: Beviljade ansökningar | Last modified: 2019-10-21 by Lotta Didriksson Larsson

Beviljade ansökningar, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/projektansokningar