Forskningsmedel ur minnesfonder
This document is under revision

Forskningsmedel ur minnesfonder

Information

Anslagsvillkor:

På detta formulär ansöker du om fondmedel från tre stycken minnesfonder. Här följer en kort beskrivning av fonderna samt vilka som kan söka.

Ture och Wera Hemans minnesfond
Minnesfonden är öppen för anställda vid infektions- och medicinkliniken, som bedriver eller avser att bedriva forskning inom just infektion och medicin. 10% av avkastningen är avsatt för trevnad vid infektions- och medicinkliniken, CSK.

Elin Nilssons minnesfond
Minnesfonden är öppen för läkare på Centralsjukhuset och skall företrädesvis användas till forskning inom hjärt- och kärlsjukdomars område, dock även annan medicinsk forskning kan komma i åtnjutande av fondbidrag.

Karin och Erik Gerdéns minnesfond
Minnesfonden är öppen för all personal på Centralsjukhuset, för forskning.

Frågningar kan ställas till

Ansökningskriterier:

Observera att alla uppgifter i din ansökan är en offentlig handling som går att läsa på vår webbsida. Beträffande möjligheter till sekretesskydd läs mer i manualen.

Ansök här

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Ongoing revisionDocument information: Forskningsmedel ur minnesfonder | Last modified: 2019-08-21 by Pia H Lundberg

Forskningsmedel ur minnesfonder, from Centrum för klinisk forskning, Värmland
http://www.researchweb.org/is/liv/document/215661