User account for Anna Duberg

Anna Duberg, Psykiatri för barn och unga vuxna workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14, Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Anna Duberg
profession:
Med. Dr. Forskningshandledare/Fysioterapeut
email:

Work

department:
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Psykiatri Barn och Unga Vuxna, Region Örebro Län
workplace:
Box 1324
phone number:
0705-509324
city:
70113 Örebro
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

  1. Örebro: Örebro Universitet; 2016. ISBN 978-91-7529-140-6.

Article - Peer reviewed scientific (3)

  1. Duberg A, Möller M, Sunvisson H.
    Int J Qual Stud Health Well-being 2016:11:31946.
    Web of Science® citations 7

Article - Other (1)

  1. Duberg AD, Möller MM, Taube JT.
    Läkartidningen 2013:110(36):1539-1541.

Manuscripts, not yet accepted

"Dance Intervention for adolescent girls: Effects on somatic symptoms and emotional distress. A randomized controlled trial." / Duberg A, Hagberg A, Jutengren G, Möller M (re-submitted for publication)

"Dance intervention for adolescent girls: Effects on daytime tiredness, alertness and school satisfaction. A randomized controlled trial." / Sandberg E, Möller M, Särnblad S, Appelros P, Duberg A (submitted)

Scientific publications

Other publications

Bokkapitel/medförfattarskap i följande böcker: 

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Doctoral student / PhD StudentInst för Hälsovetenskaper, Örebro UniversitetDoktorandstudier utgick från Universitetssjuvårdens forskningscentrum, Region Örebro län20092016
Ph.D./ D. PhilInst för Hälsovetenskaper, Örebro UniversitetDisputerade maj 2016 2016

Education (free text)

2019 Del 2 Kroppsmedvetandeträning som autonom och emotionell reglering.

2018 Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd. 7,5 p. Uppdragsutbildning Karolinska Institutet

2018 Kroppsmedvetandeträning som autonom och emotionell reglering. Ingår i kurs 2QA269, Stressrelaterade tillstånd, Karolinska Institutet

2017 Idéutvecklingsprogram Social Impact Lab (20 %) Örebro Universitet, Örebro Enterprise AB

2017 Internutbildningsdag om kvalitativ forskning 170302

2014 Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) – skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp

2013 Att nyttiggöra forskning 4,5 p.

2012 Methods for Qualitative Content Analysis 4,5 p. Karolinska Institutet Stockholm

2011 Clinical Research Methology, Epidemiology and Biostatistics 7,5 p. Örebro University

2011 Instruktörsutbildning i Medicinsk Yoga. IMY Stockholm

2009 Allmänvetenskaplig kurs i Medicinsk Forskningsmetodik 7,5 p. Örebro Universitet

2009 Methodological Challenges in Research about Children and Adolescents 3 p. Karolinska Institutet

2008 Introduktionskurs i Kognitiv Beteende Terapi 7,5 p. Karolinska Education AB

2004 Kurs i Basal kroppskännedom steg 1. IBK Blentarp Skåne

2000 – 2003 Karolinska institutet, Stockholm.
Studier i Sjukgymnastik / Fysioterapi 120 p. Examen och legitimation 10 januari –03.
* Forskningsmetodik 5 p
* Projektarbete: ”Utformning av mätinstrument för gravida kvinnor gällande förmåga att klara vardagliga aktiviteter”

1997 - 1998 Universitetet Linköping
Studier i Engelska, 22 poäng.

1995 - 1997 Universitetet Örebro
Studier i Idrott och Hälsa, 80 p.
* Projektarbete 3 p
* Vetenskaplig metod 2 p
* Projektarbete: ”Kroppsrörelsen och den kognitiva inlärningsförmågan”

1992 - 1995 Gymnasieskolan Lindesberg

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område psykiatri - Psykiatri för barn och unga vuxna workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Ätstörningsenheten, Eriksbergsgården.

20% 2010
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum.

2008-2009: Forskningsassistent

2009-2016: Doktorand

2016 - framåt: Forskningshandledare , klinisk forskningstjänst / kombinationstjänst med Ätstörningsenheten, Psykiatri Barn och unga vuxna.

60% 2008
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde Örebro - Karla vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Karla Vårdcentral, Örebro Läns Landsting. Distriksjukgymnast.

20% 2003 2010

Supervision

Name of studentLevel of educationRoleInstitutionStartedEnded
Klara LönnbergD-Uppsats, LäkarexamenBihandledareÖrebro Universitet2019 
Elin FalkD-Uppsats, PsykologiexamenBihandledareUppsala Universitet2019 
Anette GranbergDoktorandBihandledareInst för hälsovetenskaper, Örebro universitet2018 
Elin SandbergDoktorandBihandledareInst för medicinska vetenskaper, Örebro universitet2017 
Elin SandbergD-Uppsats, LäkarexamenBihandledareÖrebro Universitet20142015
André FrankC-uppsatsBihandledareMälsardalens högskola20172018
Sofie HögströmMagisterexamenHuvudhandledareUppsala Universitet20182019

2018-2019

Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län.

Forskningshandledning: Bihandledare för doktorand Elin Sandberg, antagen till forskarutbildning medicinska vetenskaper december 2017. Bihandledare för doktorand Anette Granberg, antagen till forskarutbildning hälsovetenskaper oktober 2018. Handleder även Sofie Högström i magisteruppsats samt två D-uppsatser.

Interventionsansvarig, projektsamordnare och instruktörsansvarig i "Just in TIME". Utbildningsansvarig intervention.

Frekventa föreläsaruppdrag olika orter i Sverige. Bl.a. nordisk kongress om kultur och hälsa 180504 arrangerad av Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting.

Kurs- och interventionsansvarig "Dans för Hälsa" - implementering av Dansprojektets metodik över Sverige.

2017
Forskningshandledning. Bihandledare för Elin Sandberg, antagen till forskarutbildning medicinska vetenskaper 19 december. Bihandledare även för Charlotta Helgesen, Anette Granberg, André Frank.

Frekventa föreläsaruppdrag olika orter i Sverige. Genom Idéutvecklingsprogram Social Impact Lab vid Örebro Universitet utvecklat forskningsidé dansprojektet till samhällsnytta.

Stöd vid planering och genomförande när dr Ágnes Nagy implementerar dansintervention i Pécs, Ungern enligt dansprojektets metod. Handledning av Ágnes Nagy MD. PhD student in the Health School of University of Pécs, Ungern. (Perjés B.B; Premusz V, Hegyi G;Möller M, Nagy A, Duberg A. How can dance intervention become a way of stress management between young girls? Poster presentation vid EFSMA 2017 Congress, Cascais, Portugal, November 2017)

2016
Forskningshandledning två blivande doktorander. Handledare även för C-uppsats.
Interventionsansvarig och instruktörsansvarig i "Just in TIME" - Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta 2016-2020. (Randomiserad kontrollerad studie med start höst 2016.) Utbildningsansvarig intervention. Arbetat fram kursmaterial samt undervisat teoretiskt och praktiskt i dans och yoga för blivande instruktörer i forskningsprojektet.

2012-2017
Kursansvarig för regelbundet arrangerade av utbildningar för nya dansprojekt-instruktörer.
(= Två dagars utbildning som ges av Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län i samarbete med Innovationskontoret, Örebro Universitet. Kommuner från hela Sverige har deltagit, 91 nya instruktörer över landet är nu utbildade.)

Sedan 2011
Gruppledare och kursansvarig på Ätstörningsenheten Eriksbergsgården för behandling inom Medicinsk Yoga samt självbildsgrupp (stressreducering).

Sedan 2003
Gruppträningsinstruktör, utbildare och inspiratör.

Awards

Name of awardAwarding organisationOther informationYear
Årets Förnyare i Svensk Sjukvård (Guldskalpellen)Dagens MedicinJuryns motivering: För att på ett imponerande sätt ha mobiliserat och motiverat till bättre hälsa, utan dyra investeringar och med unga och gamlas egen kraft. Årets Guldskalpellvinnare har med stöd i evidens metodiskt förnyat vårdens arbetssätt genom att ta vara på det friska.2019

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-10-13 by Anna Duberg |

User account for Anna Duberg, from Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/oll/user/13361