Reumatikerfonden
Important information

Observera flera nyheter i ansökningssystemet som kommer att förenkla för Dig. Du kan:

  • Ansöka om forskningsanslag för ett eller två år.
  • Med Bank Id signera projektets etiska prövning och behöver därmed inte skicka in kopior.
  • Med Bank Id signera bekräftelse av din ansökan och rekvisition av anslag.
  • Fortfarande skriva ut papperskopior och skicka med posten om du föredrar detta.
  • Endast vara huvudsökande för en ansökan men vara medsökande i flera ansökningar.

Reumatikerfonden

Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning.

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Det är en fördel med  forskningspartner i projekten.

Vetenskapliga nämnden granskar alla ansökningar om forskningsanslag och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om hur anslagen ska fördelas. Vetenskapliga nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Du måste redovisa projektets resultat i en slutrapport senast den 31 december året efter beviljat anslag, eller som progressrapport vid tvåårs- eller fortsättningsanslag. Rapporten skickas in digitalt via din ansökan. Redovisningen ska vara skriven på lättillgänglig svenska och kan komma att publiceras på Reumatikerförbundets hemsida, i vår tidning eller i Reumatikerförbundets andra kanaler. Reumatikerförbundet begär ingen ekonomisk redovisning.

Innan du söker anslag - gå in på: https://reumatikerforbundet.org/forskning/forskare/ och klicka på "sök anslag".

Innan du börjar söka medel läs först Manual för ansökningssystemet.

nyheter
sista ansökningsdag

 
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Reumatikerfonden, from Reumatikerfonden
http://www.researchweb.org/is/reuma/