Styrelsen

Styrelse :

Staffan Isling, regiondirektör Uppsala, ordförande

Rickard Simonsson, regiondirektör Örebro
Jan Grönlund, regiondirektör Sörmland
Anders Åhlund, regiondirektör Västmanland
Anneli Snobl, regiondirektör Värmland
Karin Stikå-Mjöberg, regiondirektör Dalarna
Johan Färnstrand, regiondirektör Gävleborg


Katarina Wijk, föreståndare RFR
Annette Östling, administratör RFR

Ledningsgrupp :

Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingschef Gävleborg
Petri Olivius, forsknings- och utvecklingschef Sörmland
Kent Nilsson, föreståndare CKF Västmanland
Erica Schytt, föreståndare CKF Dalarna
Kersti Theander, forskningschef Värmland
Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör Uppsala
Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef Örebro.

RFRs Styrelseprotokoll

Beviljade anslag redovisas under egen flik

pdf document Protokoll Styrelsen 17 maj 2018.pdf (1339 kB)

pdf document Protokoll styrelsen 22 februari 2018.pdf (681 kB)

pdf document Protokoll Styrelsen 18 jan 2018.pdf (610 kB)
pdf document Protokoll Styrelsen 7 dec 2017.pdf (644 kB)

pdf document Protokoll Styrelsen 23 maj 2017.pdf (1029 kB)
pdf document Protokoll Styrelsen 23 mars 2017.pdf (419 kB)

pdf document Protokoll Styrelsen 9 mars 2017.pdf (499 kB)

PublishedDocument information: Styrelsen | Last modified: 2019-01-09 by Annette Östling

Styrelsen, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://www.researchweb.org/is/rfr/Om%20oss/Information%20om%20styrelse%20och%20protokoll