Lägga till FoU-enheter i nationell samlingsida

Att beskriva kontaktuppgifter för en FoU-enhet/skapa enhetskort

Åter till huvudmenyn för att bidra med information

Du som lägger in information om en enhet måste först vara inloggad eller skaffa inloggningsuppgifter: Här loggar du in eller skaffar inloggningsuppgifter (om du skaffar nya inloggningsuppgifter eller har glömt ditt tidigare sänds detta till den e-postadress du uppger/uppgett).

Efter att du loggat in med dina användaruppgifter gör du så här:

  1. Fyll i formuläret här: Formulär för kontaktuppgifter till FoU-enhet eller anslagsgivare
  2. Läs inledande instruktioner. Du är nästan klar när du längst ner valt knappen Spara och Fortsätt ansökan.
  3. Innan du är färdig kommer du till korrekturläsning. Här presenteras du för eventuella felaktigheter som systemet hittat. Om systemet hittar fel eller fält som du glömt fylla i, fast de är obligatoriska ses det som behöver kompletteras med en röd pil intill. Korrigera och klicka sedan längst ner på knappen Slutför.
  4. När din registrerering kontrollerats av oss och du fått ett e-post om att detta är klart kan du återfinna din enhets kontaktuppgifter under vänster menyval med namnet FoU-organisationer. Den ligger då insorterad under de rubriker du valt vid din registrering.
  5. Vill du ändra uppgifterna så gör du det genom att åter logga in och klicka på länken till din enhet. För att få en så fullständig information som möjligt om er enhet så är det bra om du kompletterar med att länka in de personer som också arbetar på din enhet. Det förutsätter att de personer du ska koppla till enheten först har skapat egna personkort i systemet=skaffat användaruppgifter på samma sätt som du. Genom att klicka på knappen ändra kan du ändra och även lägga till personer som arbetar vid enheten. Du kan även ändra vem som ska administrera (ha möjlighet att ändra) er enhetsinformation.

Frågeställningar om enhetsinformation

information Om vi är både FoU-enhet och anslagsgivare och vill återfinnas på båda kategoriseringarna?
Man måste välja att tillhöra endera av enhetsgrupperna Anslagsgivare, FoU-Enhet (eller ekonomienhet). En del enheter kan vara både anslagsgivare och FoU-Enheter. Dessa tvingas kategorisera sig som antingen anslagsgivare eller FoU-enhet. Vi rekommenderar att ni skapar två registreringar - enhetskort. Det bör betonas att även FoU-enheter kan bocka för alternativen för olika medel som delas ut.
information Vill du finnas med som medarbetare på ett enhetskort?

Finns din enhet med i förteckningen, men inte ditt namn som medarbetare?
1. Du måste ha ett personkort tidigare, annars får du skaffa inloggningsuppgifter: Här loggar du in eller skaffar inloggningsuppgifter. När du har ett personkort meddelar du administratören för den arbetsplats dit du vill vara med. Denna personen kopplar då in ditt namn till arbetsplatsen.

Så här hittar du vem som är administratör för en enhetsinformation:
Välj vänstermenyns val för FoU-organisationer.
Klicka på den enhet dit du vill läggas till.
Se under fliken Personer. Det namn som står överst i förteckningen över personer som är länkade till enheten är administratör. Klicka på dennes namn för att få fram kontaktuppgifter till denna.
För att du ska kunna läggas till som medarbetare krävs att den som är administratör av enhetskortet gör det.
information Vill du tas bort som medarbetare på ett enhetskort?

Så här hittar du vem som är administratör för en enhetsinformation:
Kontakta din enhets administratör och be om att bli borttagen

Så här hittar du vem som är administratör för en enhetsinformation:
Välj vänstermenyns val för FoU-organisationer.
Klicka på den enhet dit du vill läggas till.
Se under fliken Personer. Det namn som står överst i förteckningen över personer som är länkade till enheten är administratör. Klicka på dennes namn för att få fram kontaktuppgifter till denna.
För att du ska kunna läggas till som medarbetare krävs att den som är administratör av enhetskortet gör det.

Tips!

information Som vanligt: Glöm inte att spara!
Om du jobbar en längre stund med att lägga in information klickar du regelbundet längst ner på knappen Spara tillfälligt. Förslagsvis var 10:e eller 20:e minut. Gör du detta förlorar du inte så mycket arbete om något skulle hända med din dator.
Om du bara låter datorn stå utan att göra något (exempelvis lunch) blir du omedelbart utloggad när du nästa gång klickar på en knapp eller ett menyval.
information Om du vill kan du formatera din text!
När du skapar din text kan du skriva fritt i textrutor och det presenteras på ett bra sätt när du sedan publicerat det. Om du vill att den ska formateras på ett mer avancerat sätt, kanske med tydligare rubriker, fet text eller på annat sätt, så kan du läsa om hur du gör här: sidan om textformatering.
information Länka in ert enhetskort på er egen hemsida och få en automatisk uppdatering!
För de som arbetar med webb så kan detta förenkla er uppdatering av kontaktuppgifter rejäljt. Kopiera in länken till ert enhetskort på er sida så har du en automatiskt uppdaterad information, där du även kan ha med alla medarbetare.

PublishedDocument information: Lägga till FoU-enheter i nationell samlingsida | Last modified: 2012-01-03 by Researchweb Support

Lägga till FoU-enheter i nationell samlingsida, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://www.researchweb.org/is/rjl/document/376