Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län | Unit

Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län

Unit information

name:
Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län
description:

Laboratoriemedicinska kliniken tillhandahåller medicinsk service till hälso- och sjukvårdens hela bredd från hälsokontroller till högspecialiserad verksamhet.
Laboratoriemedicinska länskliniken bedriver en bred verksamhet inom områdena:

bakteriologi
virologi
immunologi
transfusionsmedicin
klinisk kemi
farmakologi
patologi
cytologi
molekylärdiagnostik
smittskydd/vårdhygien
instrumentsterilisering
vävnadsinrättning (hornhinnebank, benbank, stamceller)
biobank

Laboratoriemedicinska länskliniken är en länsövergripande klinik och bedriver verksamhet på samtliga sjukhus i länet; Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Inom samtliga områden utförs ett antal analyser av högspecialiserad karaktär. Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC och instrumentsteriliseringen är certifierad av Intertek SEMKO Certification AB.

Tillsammans jobbar här drygt 300 medarbetare, varav cirka 20 är specialistläkare.

Forskningsverksamhet bedrivs i samverkan med forskargrupper såväl inom USÖ som nationellt och internationellt. Vi är ett internationellt samarbetscentrum till WHO (världshälsoorganisationen) rörande patogena Neisseria och andra sexuellt överförbara infektioner. På nationell nivå är vi referenslaboratorium för patogena neisseria.

address:
Södra Grev Rosengatan , Örebro
zip code and city:
Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro
phone:
019-602 13 11
e-mail:
url-link:
http://www.orebroll.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Laboratoriemedicinska-kliniken/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
 • (unknown user)
 • Anna Böttiger USÖ Klin kem lab
 • Lars Breimer USÖ Laboratoriemedicin Klinisk Kemi avd
 • Anna Fagerström Laboratoriemedicinska kliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro
 • Sanja Farkas Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
 • Hans Fredlund klinisk mikrobiologi
 • Daniel Golparian WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
 • Ronza Hadad Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Gisela Helenius Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Bengt Hellmark Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologi; Universitetssjukhuset i Örebro
 • Helena Isaksson Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
 • Susanne Jacobsson Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
 • Karin Johansson Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk mikrobiologi/ molekylär diagnostik, Örebro biobank
 • Mats G Karlsson Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi
 • Gabriella Lillsunde Larsson Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
 • Kerstin Malm Labmedicin, Mikrobiologi
 • Paula Mölling Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologen, Molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset
 • Torbjörn Norén MV
 • Per Olcén Pensionerad från Laboratoriemedicinska kliniken/Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Bo Söderquist Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Bianca Stenmark Laboratoriemedicinska länskliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro
 • Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
 • Sara Thulin Hedberg Laboratoriemedicinska kliniken, Molekylärdiagnostik & FoU
 • Magnus Unemo Laboratoriemedicinska länskliniken, Kliniskt mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro
Unit is updated | updated: 2017-01-19 by Helena Sävenstrand |

Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län | Unit, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://www.researchweb.org/is/rjl/unit/1351