FoU-centrum/CKFD/Landstinget Sörmland | Unit

FoU-centrum/CKFD/Landstinget Sörmland

Unit information

name:
FoU-centrum/CKFD/Landstinget Sörmland
description:

FoU-centrums huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Landstinget Sörmland.
FoU-centrum omfattar tre olika verksamheter med delvis olika inriktning och uppdrag, men som alla har det gemensamt att vi arbetar med att stärka landstingets forskningsarbete och kompetens. De tre verksamheterna är Enheten för FoU med Centrum för klinisk forskning i D-län (CKFD), den samhällsmedicinska och statistiska verksamheten samt de fyra sjukhusbiblioteken. Här finns en samlad kompetens vad gäller vetenskapligt arbetssätt, projektstöd, litteratursökning, samhällsmedicinska frågeställningar, epidemiologi och statistik, m.m.

Länk till FoU-centrum/CKFD/Landstinget Sörmland

address:
Kungsgatan 41
zip code and city:
631 88 Eskilstuna
phone:
016-10 54 01
e-mail:
url-link:
http://www.landstingetsormland.se/Forskningutveckling/FoU-centrum/
type of unit:
, ,

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2017-12-19 by Pernilla Larsson |

FoU-centrum/CKFD/Landstinget Sörmland | Unit, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://www.researchweb.org/is/rjl/unit/331