FoU-sektionen i Norrbottens Läns Landsting | Unit

FoU-sektionen i Norrbottens Läns Landsting

Unit information

name:
FoU-sektionen i Norrbottens Läns Landsting
description:

Verksamhets mål
Att bygga upp ett väl fungerande FoU arbete, som har en naturlig del i den kliniska vardagen och drivs så att medarbetarna blir delaktiga.

Att öka kunskapen och färdigheten i forsknings- och utvecklingsarbete bland alla personalkategorier.

Att skapa möjligheter för snabb spridning av ny kunskap och nya erfarenheter inom landstinget.

Att ge möjligheter för personal på olika nivåer att bedriva ett kvalitativt bra FoU-arbete.
Landstingsövergripande FoU-enhet Enheten inrättades i januari 2002, med uppdraget att vara en övergripande, samordnande funktion för landstingets FoU-verksamhet. Den har därför fått i uppdrag att:

vara en länk mot landstingets ledning och förvaltningar
vara en kompetensresurs
vara en samordnare och nätverksbyggare
bygga upp kontakter med universitetsinstitutioner och andra
enheter där FoU-arbete bedrivs inom och utom länet.

address:
Robertviksgatan 7
zip code and city:
97189 LULEÅ
phone:
0920-284106
e-mail:
url-link:
http://www.nll.se/fou
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

FoU-portal www.nll.se/fou
Unit is updated | updated: 2011-04-11 by Eva K Almqvist |

FoU-sektionen i Norrbottens Läns Landsting | Unit, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://www.researchweb.org/is/rjl/unit/701