Enheten för forskningsstöd | Unit

Enheten för forskningsstöd

Unit information

name:
Enheten för forskningsstöd
description:

Enheten för forskningsstöd är en resurs för medarbetare i Region Östergötland som behöver forskningstöd. Vi arbetar med att öka forskningskompetensen inom Region Östergötland. Enhetens medarbetare kan ge stöd i form av:

- professionell handledning 
- utbildningsinsatser i vetenskaplig metodik
- information om forskningsmedel i alla delar av ansökningsprocessen
- utvärdering av uppdrag
- delta i vetenskapliga projekt
- konsultationer tex.statistisk rådgivning,metodval
- forskningsfaciliteter
 

På enheten arbetar:

- FoU-handledare och
- FoU-handläggare

Enheten för forskningsstöd samarbetar också med andra enheter, FoU-råd samt Linköpings universitet.

Länk till Enheten för forskningsstöd

address:
Besök: S:t Larsgatan 9D (ingång från gården)
zip code and city:
581 85 LINKÖPING
phone:
010-103 00 00
e-mail:
url-link:
http://www.regionostergotland.se
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Enheten för forskningsstöds mål är att med forskningsstödjande insatser bidra till en stark forskningsmiljö i Region Östergötland. 

I rapportserien Rapport-FoUrnalen, ISSN 1102-3805, presenteras projekt som drivits eller handletts från Enheten för forskningsstöd (tidigare FoU-enheten för närsjukvården i Östergötland).

Enheten för forskningsstöd kan erbjuda utbildning i vetenskaplig metodik.

Unit is updated | updated: 2019-07-03 by Lotta Didriksson Larsson |

Enheten för forskningsstöd | Unit, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://www.researchweb.org/is/rjl/unit/76