FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus | Unit

FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus

Unit information

name:
FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus
description:

FoUs övergripande mål är att stödja, stimulera och initiera olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom Skaraborgs Sjukhus.

Länk till FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus

address:
FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus
zip code and city:
541 85 Skövde
phone:
0500-431092
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/fouskas
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Personal

Vid enheten arbetar en professor (medicin), två docenter (vårdvetenskap, kirurgi), två forskningsledare (vårdvetenskap), fyra forskningssjuksköterskor, en forskningsbiomedicinsk analytiker, en statistiker, en verksamhetsanalytiker, en forskningskoordinator och en klinisk forskningskoordinator.

Uppdrag
Att stödja, stimulera och initiera olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete.

Övergripande mål
Att medarbetarna vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) bereds möjlighet att aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete av god kvalitet och att detta struktureras på ett för patienter och personal ändamålsenligt sätt, samt att resultatet integreras i verksamheten.

Patientperspektiv

Processperspektiv
FoU-arbetet bedrivs i aktiv samverkan med företrädare för andra enheter inom sjukhuset, samt med andra vårdgivare, högskolor och universitet.

Medarbetarperspektiv

Finansperspektiv
Tilldelad budget för FoU-arbetet används rationellt och ansökningarna om forskningsanslag bedöms av kompetenta granskare som underlag inför beslut om bästa möjliga användning.

FoU-centrums hemsida

Unit is updated | updated: 2019-09-17 by Johanna Låstberg |

FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus | Unit, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://www.researchweb.org/is/rjl/unit/78