FoU Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund | Unit

FoU Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund

Unit information

name:
FoU Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund
description:
FoU Hälsingland är samma enhet som förut hette FoU Söderhamn. Vi tillhör nu organisationen Hälsinglands utbildningsförbund, som är bildat av Söderhamn, Bollnäs och Nordanstigs kommuner. Rent fysiskt befinner vi oss oftast på samma plats som tidigare, CFL Söderhamn. Därmed finns alla kunskapsnivåer representerade på CFL (Centrum för flexibelt lärande). FoU vill fungera som en motor för utvecklingen och drivkraft för växande i regionen. Vi arbetar med hållbar regional utveckling och med ett interaktivt arbetssätt och lärande utvärdering som specialområde. Aktuella exempel på forskningsområden är integration, ungdomars delaktighet i lokal utveckling och deras tankar kring att flytta eller stanna och omställning till hållbar utveckling, särskilt social hållbarhet. Den geografiska basen är Hälsingland, men vi samarbetar gärna interregionalt och internationellt.
address:
CFL, Södra Järnvägsgatan 7
zip code and city:
826 80 Söderhamn
phone:
+46104541063
e-mail:
url-link:
http://hufb.se/ovrigverksamhet/forskningochutveckling.4.3e8b260f14d34a3509287f8a.html
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is valid, needs to be updated | verified: 2018-01-09 | reminder : 2018-09-25 | 2

FoU Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund | Unit, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://www.researchweb.org/is/rjl/unit/811