Beviljade anslag FoU-rådet Skaraborg, Västra Götalandsregionen

Beviljade anslag FoU-rådet Skaraborg, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning ett visst år, genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” samt år i sökvillkoren nedan.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Knapplänk till att söka på MeSH-termer Knapplänk till att söka i fritext

PublishedDocument information: Beviljade anslag FoU-rådet Skaraborg, Västra Götalandsregionen | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Beviljade anslag FoU-rådet Skaraborg, Västra Götalandsregionen, from FoU-rådet i Skaraborg
http://www.researchweb.org/is/skaraborg/document/58761