FoU-bidrag

FoU-bidrag

Huvudändamålet med FoU-bidraget är att ge möjlighet för planering av ansökan om forskningsmedel till FoU-beredningsgruppen SkaS. FoU-bidraget kan också finansiera utvecklingsprojekt och mindre projekt som D-uppsatser.

Riktlinjer

Ansökningar behandlas löpande under året och du får ett skriftligt svar via din epost. 

Efter genomfört projekt ska du registrera ditt arbete i projektdatabasen FoU i VGR

PublishedDocument information: FoU-bidrag | Last modified: 2019-08-12 by Anna-Lena E-son Loft

FoU-bidrag, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/skas/document/226641