Projektmedel

Projektmedel

Vem kan söka?

Behörig att söka medel är du som är tillsvidareanställd vid Skaraborgs Sjukhus, anställningsvillkoret avser det år som beviljade medel ska utnyttjas om inget oförutsett inträffar. 

Vad kan du söka för?

Projektmedel kan du söka till klinisk forskning, enskilda projekt, doktorandprojekt och post doc-månader vid annan institution.

Följande är exempel på vad som kan stödjas:

Ansökningsperioder

Vårens ansökningsperiod öppnar 1 januari och stängs 1 mars (kl 23.59).

Höstens ansökningsperiod öppnar 1 augusti och stängs 1 oktober (kl 23.59).

Sista ansökningsdag

För vårens ansökningsomgång ska papper (blankett 1) med underskrift av sökande och verksamhetschef vara FoU-centrum tillhanda senast kl 15.00 den 8 mars (dispens ges ej!). Detta papper skrivs ut från hemsidan när ansökan är klar.

För höstens ansökningsomgång ska papper (blankett 1) med underskrift av sökande och verksamhetschef vara FoU-centrum tillhanda senast kl 15.00 den 8 oktober (dispens ges ej!). Detta papper skrivs ut från hemsidan när ansökan är klar.

Tänk på att bifoga beslut från etikprövningsnämnd om detta erfordras för projektets genomförande.

Det ska finnas CV i alla personkort. Om projektledaren inte lagt in CV tas ansökan bort från systemet!

Medsökande som inte lagt in CV i personkortet när ansökningstiden går ut, räknas inte med i granskningen och kan då kraftigt reducera möjligheten att få anslag.

Besked

För den ansökningsomgång som slutar 1 mars 2019 har FoU-beredningsgruppen beslutsmöte 25 april. Besked lämnas så snart som möjligt inpå beslutsmötet via e-post.

För den ansökningsomgång som slutar 1 oktober 2019 har FoU-beredningsgruppen beslutsmöte 7 november. Besked lämnas så snart som möjligt inpå beslutsmötet via e-post.

Innan du påbörjar din ansökan

Läs noga igenom de anvisningar/informationstexter som finns innan du påbörjar din ansökan för att minimera risken att välja fel ansökningsformulär. Är du doktorand ska den första ansökan du gör till beredningsgruppen vara en Ny ansökan - Projektmedel SkaS, följande ansökningar som görs inom ramen för ditt doktorandprojekt ska vara Fortsättningsansökning - Projektmedel SkaS.

Läs även noga igenom de hjälptexter som finns i anknytning till de fält du ska fylla i så att du inte missar något som kan medföra att ansökan bedöms som ofullständig. 

Att ta hänsyn till

Vetenskaplig ansats

För att beviljas projektmedel krävs att ditt projekt har en vetenskaplig ansats.

Korrespondens med beredningsgruppen

Observera att all korrespondens mellan FoU-beredningsgruppen och du som söker pengar kommer att ske via e-post. Det är därför viktigt att du regelbundet ser efter om du har fått e-post.

CV ska finnas

Uppdaterat CV ska finnas på projektledaren, eventuell medsökande och eventuell handledare, finns det medsökande/handledare i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång tas dessa personer bort från ansökan av administratören och räknas inte med i den fortsatta granskningen.

Manual

I menyn till vänster hittar du länk till manualen. Läs den noga innan du påbörjar din ansökan. OBS! Eftersom systemet utvecklas och förbättras kan manaualen ha skrivits om sedan du läste den senast.

PublishedDocument information: Projektmedel | Last modified: 2019-07-19 by Johanna Låstberg

Projektmedel, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/skas/document/236151