FoU-fond

FoU-fond

FoU-fondmedel kan du söka för deltagande vid vetenskaplig konferens. 

Riktlinjer

Ansökningar behandlas löpande under året och du får ett skriftligt svar via din epost. 

Efter avslutat deltagande ska resultatet från den vetenskapliga konferensen presenteras för kollegor och arbetskamrater inom den egna verksamheten. En kortfattad skriftlig rapport (max en sida) ska skickas per epost till

PublishedDocument information: FoU-fond | Last modified: 2019-04-16 by Johanna Låstberg

FoU-fond, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/skas/document/236201