Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS)

sls
Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webb-plats för ansökningar om bidrag ur våra fonder!

Behörig att söka är medlem som har betalt medlemsavgift innevarande och föregående år. För att se ditt medlemsnummer, om du betalt medlemsavgiften med mera: registrera dig på mina sidor för medlemskap på SLS hemsida! Läs om hur du registrerar dig här. För att söka medlemskap i Svenska Läkaresällskapet klicka här.

Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR
EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.
Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj:

Frågor om:
- ansökningsförfarande kontakta monica.winden@sls.se eller 08-440 88 66.
- medlemskap kontakta medlem@sls.se eller 08-440 88 89.
- behöver du som sökande hjälp med din ansökan läs under hjälp och service
- för systemtekniska frågor: kontakta .

Obs!
Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in för att ansökan ska behandlas!
Kontrollera även att din ansökan är komplett innan du skickar in den och att CV finns upplagt på ditt personkort! Ofullständiga ansökningar går inte vidare för bedömning.

Ansökningsperiod 15 augusti 2018 - 31 maj 2019:
Ansökningssystemet stänger kl 24.00 den 31 maj.
Läkarsällskapets resebidrag för aktivt deltagande i internationell kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet ansökningsåret och föregående år krävs.
Ansökan om resebidrag ska vara inkommen senast två månader före avresa.
Från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.
Obligatoriska bilagor: Kongressresa - abstract och acceptansbrev. Forskningsvistelse - personlig inbjudan

Observera att ansökningssystemet är stängt 1 juni - 14 augusti. Ansökan om bidrag för resor med avresa tidigare än 15 oktober måste därför göras senast den 31 maj. Har du inte hunnit få acceptansbrevet då kan ansökan beviljas preliminärt och bidraget kan rekvireras efter att vi fått in acceptansbrevet. En förklaring varför acceptansbrevet saknas måste finnas under kommentarer.

Till ansökningsformulär:
Ansökningsformulär/application form
Innan du söker läs "Vägledning för sökande"
Broschyren "Vägledning för sökande"

Redovisning av projektanslag och resebidrag:
Logga in i Researchweb - gå till mina sidor -mina ansökningar - öppna aktuell ansökan - klicka på ikonen "ändra" - scrolla ner till den del som handlar om redovisning - redovisa - spara

Den 17 april 2018 arrangerade Svenska Läkaresällskapet en Workshop om brukarmedverkan i forskning. Mötet spelades in och går att se på SLS Youtubekanal. Ta del av inspelning från dagen Del 1 (förmiddagen), Del 2 (eftermiddagen)

Den 26 april arrangerade vinnaren av 2017 års Translationella pris i samarbete med SLS ett symposium om translationell forskning. Läs referat om symposiet: Symposium om translationell forskning

Till SLS hemsida, klicka här.

 

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Svenska Läkaresällskapet, from Svenska Läkaresällskapet
http://www.researchweb.org/is/sls