Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webb-plats för ansökningar om bidrag ur våra fonder!

(Ny design från och med december 2018)

Behörig att söka är medlem som har betalt medlemsavgift innevarande och föregående år. För att se ditt medlemsnummer, om du betalt medlemsavgiften med mera: registrera dig på mina sidor för medlemskap på SLS hemsida! Läs om hur du registrerar dig här. För att söka medlemskap i Svenska Läkaresällskapet klicka här.
14 december var sista dag för medlemsansökan 2018.

Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR
EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.
Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj 2018:

Frågor om:
- ansökningsförfarande kontakta tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66.
- medlemskap kontakta medlem@sls.se eller 08-440 88 89.
- behöver du som sökande hjälp med din ansökan läs under hjälp och service
- för systemtekniska frågor: kontakta .

Obs!
Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in för att ansökan ska behandlas!
Kontrollera även att din ansökan är komplett innan du skickar in den och att CV finns upplagt på ditt personkort! Ofullständiga ansökningar går inte vidare för bedömning.

Läkaresällskapets resebidrag  15 augusti 2019 - 15 maj 2020:
Ansökningssystemet stänger kl 24.00 den 15 maj.
För aktivt deltagande i internationell kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet ansökningsåret och föregående år krävs.

Ansökan om resebidrag ska vara inkommen senast två månader före avresa.
Klinisk relevans eller förankring krävs för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.
Obligatoriska bilagor: Kongressresa - abstract och acceptansbrev. Forskningsvistelse - personlig inbjudan

Observera att ansökningssystemet är stängt 16 maj - 14 augusti. Ansökan om bidrag för resor med avresa tidigare än 15 oktober måste därför göras senast den 15 maj. Har du inte hunnit få acceptansbrevet då kan ansökan beviljas preliminärt och bidraget kan rekvireras efter att vi fått in acceptansbrevet. En förklaring varför acceptansbrevet saknas måste finnas under kommentarer.

Till ansökningsformulär:
Innan du söker läs "Vägledning för sökande"

Redovisning av projektanslag och resebidrag:
Logga in i Researchweb - gå till Mina sidor - öppna aktuell ansökan - klicka på ikonen "ändra" - scrolla ner till den del som handlar om redovisning - redovisa - spara

Läs sammanfattning från 2019 års forskningsseminarium om Borreliainfektioner: Referat från seminarium om translationell forskning 2019

Läs referat från 2018 års forskningssymposium om translationell forskning inom immunopsykiatri: Referat från symposium om translationell forskning 2018

Den 17 april 2018 arrangerade Svenska Läkaresällskapet en Workshop om brukarmedverkan i forskning. Mötet spelades in och går att se på SLS Youtubekanal. Ta del av inspelning från dagen: Del 1 (förmiddagen), Del 2 (eftermiddagen)

Till SLS hemsida, klicka här.


Svenska Läkaresällskapet, from Svenska Läkaresällskapet
http://www.researchweb.org/is/sls/